RJNK koosolek 13. veebruar 2024

14.00–14.10 Koosoleku sissejuhatus ja nõukoja liikmete tutvustus. Kadri Tamme (Ravijuhendite Nõukoja esimees) 
 
14.10–14.30 Ravijuhendite koostamise uued suunad alates 2024 ja 2024. aastal planeeritavad ravijuhendid. Maivi Parv (Tervisekassa) 
 
14.30–14.35 Koosolekutevahelisel ajal elektroonselt tehtud tööde kokkuvõte ja 12.12.2023 ja 28.12. 2023 koosoleku protokollide kinnitamine. Tuuli Ruus (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat) 
 
14.35–15.05 Ravijuhendite rakendustegevuste ülevaate formaadi tutvustus (paari ravijuhendi näitel) ja arutelu. Liina Vassil (Tervisekassa) 
 
15.05–15.20 Ravijuhendite nõukoja töökorraldusest. Kaja-Triin Laisaar (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat) 
  
15.20–15.30 2023.a alustatud ravijuhendite käsitlusalade muutmine Terje Tollimägi-Raud (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat) 
  
15.30–15.35 Ajakohastatavale ravijuhendile „Kopsu- ja kopsuvälise tuberkuloosi käsitlus“ retsensentide kinnitamine.  Tuuli Ruus (TÜ ravijuhendite püsisekretariaat) 

Kokkuvõte. Kadri Tamme

Avalik dokument

rjnk-protokoll-13022024.zip

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded