20.jaanuar 2012

20.jaanuari koosoleku materjalid:
1. Ülevaade Eesti ravijuhendite arendamisest - M.Mathieseni ettekanne
2. Nõukoja töökorraldus ja huvide deklareerimine - U. Raidi ettekanne
3. Töörühma kogemusel käsiraamatu põhimõtete tutvustus näidisravijuhendi koostamise näitel - R.Kalda ettekanne
4. Ravijuhendi koostamise protsess praktikas (sekretariaat) - A.Irsi ettekanne
5. Koosoleku protokolli lühiversioon (otsused)

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded