RJNK koosolek 30. märtsil 2021

13.00–13.05     Koosoleku sissejuhatus. Kadri Tamme (Ravijuhendite Nõukoja esimees)
13.05–13.15     Muudatused nõukoja koosseisus. Marion Kalju (Eesti Haigekassa), Kaja-Triin Laisaar (TÜ ravijuhendite püsisekretariaadi metoodikakonsultant)
13.15–13.25     Nõukoja liikmete huvide deklaratsioonide läbivaatus. Kadri Tamme, Kaja-Triin Laisaar
13.25–13.45     Kokkuvõte nõukoja koosolekute vahelisel ajal elektroonselt tehtud tööst – viie ravijuhendi koostajate kinnitamisest. Parandused ja täiendused koostajate nimekirjades. Kaja-Triin Laisaar
13.45–14.00     Lühiülevaaade 2020. aastal alustatud 2. tüüpi diabeedi ja kroonilise südamepuudulikkuse juhendite koostamisest. Urmeli Katus ja Tatjana Meister (TÜ ravijuhendite püsisekretariaadi metoodikanõunikud)
14.00–14.45     Suitsetamisest loobumise nõustamise juhendi käsitlusala arutelu ja sobivusel kinnitamine. Tatjana
Meister (TÜ ravijuhendite püsisekretariaadi metoodikanõunik), Kaja-Triin Laisaar
Palun enne koosolekut läbi vaadata koosolekuteates (23.03.2021 meili lisas) saadetud käsitlusala.
14.45–15.00     Sirutuspaus
15.00–15.30     Epilepsia (fertiilses eas naistel ja rasedatel) juhendi käsitlusala arutelu. Kadi Kallavus (TÜ ravijuhendite püsisekretariaadi metoodikanõunik), Kaja-Triin Laisaar
                        Palun enne koosolekut läbi vaadata koosolekuteates (23.03.2021 meili lisas) saadetud käsitlusala.
15.30–15.45     Lühiülevaade ülejäänud 2021. aastal alustatud 3 ravijuhendi koostamise hetkeseisust ja veel 3 töösse minevast ravijuhendist. Kairit Linnaste (TÜ ravijuhendite püsisekretariaadi metoodikanõunik), Urmeli Katus, Kaja-Triin Laisaar
15.45–16.30     Uueneva ravijuhendite veebikeskkonna https://ravijuhend.ee/ tutvustus. Marion Kalju
16.30–16.40     Nõukoja tööd puudutavad jooksvad küsimused, sh järgmised elektroonsed tööülesanded. Kaja-Triin Laisaar
16.40–17.00     Koosoleku kokkuvõte. Kadri Tamme
 

Avalik dokument

rjnk-30032021-protokoll.pdf

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded