Transfusioonravi juhend (II osa). Kroonilise haigusega või kriitiliselt haige patsiendi transfusioonravi

Ravijuhendi koostajad

Ravijuhendi töörühma liikmed
Eve Laansoo (juht) – Osakonnajuhataja-ülemarst, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Eesti Transfusioonmeditsiini Selts
Kerli Vijar – Anestesioloog-intensiivraviarst, vanemarst-õppejõud, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Eesti Anestesioloogide Selts
Kairi Marie Riigor – Anestesioloog-intensiivraviarst, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Eesti Anestesioloogide Selts
Mari Punab – Hematoloog, arst-õppejõud, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Eesti Hematoloogide Selts
Merike Toomik – Sisearst, AS Lõuna-Eesti Haigla, Eesti Sisearstide Ühendus
Polina Savitski – Verekabineti osakonnajuhataja, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Eesti Transfusioonmeditsiini Selts
Renna Truus – Vereteenistuse arst, SA Tallinna Lastehaigla, Eesti Transfusioonmeditsiini Selts
Dina Ljahh – Transfusiooniõde, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Eesti Transfusioonmeditsiini Selts
Indrek Ude – Patsientide esindaja
 
Ravijuhendi sekretariaadi liikmed
Liisa Saare (juht) – Ravijuhendite metoodikanõunik, Tartu Ülikool
Anett Roosipuu – Arst-resident nefroloogia erialal, Tartu Ülikool, Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Sisearstide Ühendus,
Elise Lätt – Arst-resident radioloogia erialal, Tartu Ülikool, Eesti Nooremarstide Ühendus
Laura Johanna Mettis – Arst-resident hematoloogia erialal, Tartu Ülikool, Eesti Hematoloogide Selts
Maarja Karu – Laste hematoloog-onkoloog, SA Tallinna Lastehaigla, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Hematoloogide Selts
Triin Paabo – Hematoloog, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Eesti Hematoloogide Selts, Eesti Nooremarstide Ühendus
Kairit Linnaste – Ravijuhendite metoodikanõunik, Tartu Ülikool
 
Ravijuhendi konsultandid
Kadri Rohtla – Verepanga vanemarst, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Eesti Transfusioonmeditsiini Selts
 
Ravijuhendi metoodiline tugi
Liisa Saare – Ravijuhendite metoodikanõunik, Tartu Ülikool
Kairit Linnaste – Ravijuhendite metoodikanõunik, Tartu Ülikool
 
Soovituslik viitamine: [Transfusioonravi juhend (II osa). Transfusioonravi kroonilise haigusega patsiendil; kriitiliselt haige patsiendi transfusioonravi.]. Tervisekassa. [2023]

Otsingusõnad: transfusioonravi, ravijuhend

Lühendid ja mõisted

Lühendid

ALI Äge kopsukahjustus
APTT Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg, ingl activated partial thromboplastin time
ARDS Äge respiratoorse distressi sündroom
BC Tsentrifuugitud doonorivere trombotsüütide-leukotsüütide kiht, ingl buffy coat
Ca Kaltsium
CI Usaldusvahemik, ingl confidence interval
ERS Erütrotsüütide suspensioon
ESA Erütropoeesi stimuleeriv aine
FACT Pahaloomulise kasvajaga patsientide tervisegaseotud elukvaliteedi küsimustik, ingl functional assessment of cancer therapy
rFVIIa Aktiveeritud rekombinantne VII hüübimisfaktor, ingl recombinant activated factor VII
GRADEpro GDT Ravijuhendi veebipõhine tarkvara, ingl guideline development tool
Hb Hemoglobiin
IV Intravenoosne ehk veenisisene
KDIGO Kidney Disease Improving Global Outcomes
LVAD Vasaku vatsakese abistamisseade, ingl left ventricular assist device
NICE National Institute for Health and Care Excellence
NBA The National Blood Authority
OR Šansside suhe, ingl odds ratio
PCC Protrombiini kompleksi kontsentraat, ingl prothrombin complex concentrate
PT-INR Protrombiini aeg / INR, ingl prothrombin time test with an INR, international normalised ratio
RCT Juhuslikustatud kontrolluuring, ingl randomized controlled trial
ROTEM Tromboelastomeetriline uuring, ingl rotational thromboelastometry
RR Riskide suhe, ingl relative risk
SoKo Soovituse kokkuvõte
TACO Transfusiooniga seotud tsirkulatoorne ülekoormus, ingl transfusion-associated circulatory overload
TAD Transfusiooniga seotud düspnoe, ingl transfusion associated dyspnea
TA-GvHD Transfusiooniga seotud transplantaat-peremehe vastane haigus, ingl transfusion-associated graft-versus-host disease
TRALI Transfusiooniga seotud äge kopsukahjustus, ingl transfusion related acute lung injury
TRK Trombotsüütide kontsentraat
TXA Traneksaamhape, ingl tranexamic acid
TõKo Tõenduse kokkuvõte
VKP Värskelt külmutatud plasma, ingl fresh frozen plasma (FFP)

Mõisted

 
Aneemia Olukord, kus inimese veres on normaalsest vähem erütrotsüüte või neis sisaldub normaalsest vähem hemoglobiini.
• Erütrotsüütide arv veres peaks jääma täiskasvanud (≥ 18aastasel) naisel vahemikku 4,1–5,2 × 1012 /L ja mehel vahemikku 4,7–6,1 × 1012 /L
• Hemoglobiinisisaldus veres peaks täiskasvanud (≥ 15aastasel) naisel olema > 120 g/L ja mehel > 130 g/L (WHO 2018).
Rauavaegusaneemia Rauapuuduse korral tekkiv aneemia
Hemostaas Protsess, mis hoiab veresoone terviklikkuse katkemisel ära veritsuse tekke või peatab selle. Hemostaasi etapid on veresoone kontraktsioon, primaarne hemostaas, koagulatsioon ja fibrinolüüs
Hemostaasihäire Üldnimetus primaarse hemostaasi häire ja/või koagulatsioonihäire kohta
Primaarse hemostaasi häire Häire, mida põhjustab trombotsütopeenia või
trombotsüütide funktsioonihäire
Koagulatsioonihäire ehk hüübimishäire Ühe või mitme hüübimisfaktori vaegusest
põhjustatud hüübimishäire
Äge verejooks Verekaotus kahjustatud veresoontest või parenhümatoossetest organitest, kliiniline leid sõltub verejooksu raskusest. Verekaotuse raskusastet (I, II, III, IV) saab kaudselt määrata täiskasvanutel (sh rasedatel) ATLS-i verekaotuse hindamise tabeli (vt transfusioonravi juhendi I osa, tabel 1) põhjal
WHO veritsuse astmete skaala Skaala verekaotuse raskusastmete hindamiseks.
0 – veritsust ei ole
1 – esinevad petehhiad
2 – kerge verekaotus
3 – raske verekaotus (esineb transfusioonivajadus)
4 – püsivat tervisekahju põhjustav verekaotus, reetina või ajusisene verejaoks
Verepreparaat Verest valmistatud või toodetud ning nõuetekohaselt pakendatud ja märgistatud ravim, mis sisaldab vere üht või mitut koostisosa. Verepreparaadid on täisveri, verekomponendid ja plasmaderivaadid
Verekomponent Verepreparaat, mis on valmistatud täisverest või kogutud otse doonorilt ja mis sisaldab ühe või mitme doonori vere koostisosi. Verekomponent on näiteks erütrotsüütide suspensioon või värskelt külmutatud plasma
Buffy-coat trombotsüütide kontsentraat Tsentrifuugitud doonorivere trombotsüütide-leukotsüütide kihist (buffy coat) valmistatud kontsentraat, mis on filtreeritud leukotsüütide eemaldamiseks
Doos Ühes plastikkotis olev täisvere või verekomponendi kogus, mis on kasutatav ühe raviannusena. Võib koosneda ka puulitud ehk kokku liidetud samatüübilise verekomponendi kogustest
Tromboelastomeetriline uuring Uuring, mis annab ülevaate hüübe tekkest, tugevusest ja stabiilsusest ning lagunemisest analoogselt in vivo toimuvate hüübimisprotsessidega.
See ei võimalda hinnata primaarse hemostaasi häireid. Tulemused kirjeldavad hemostaasi
komponentide vahelist koosmõju (koagulatsioonifaktorid ja -inhibiitorid, fibrinogeen, trombotsüüdid, fibrinolüütiline süsteem) ning nende abil on võimalik anda hinnang hüübimissüsteemi seisundile. Tromboelastomeetrilise uuringu analüsaatorid on nt ROTEM (ingl rotational thromboelastometry) ja TEG (ingl thromboelastography) Hemosonic Quantra, mis kasutab SEER mõõtemeetodit (ingl sonic estimation of elasticity resonance or sonorheometry)

RAVIJUHENDI SOOVITUSED

Veenisisene rauaravi

1. Rauapuudusaneemiaga patsiendil, kellel on suukaudne ravi rauapreparaatidega olnud ebaefektiivne või vastunäidustatud, manustage rauapuuduse korrigeerimiseks rauda veenisiseselt.Tugev positiivne soovitus, väga madal tõendatuse aste

Tugev soovitus teha

Tõendusmaterjal aneemiaga mitteveritsevale patsiendile veenisisese rauapreparaadi manustamise kohta pärines kuuest metaanalüüsist (9, 10, 11, 12, 13, 14).Kahes metaanalüüsis käsitleti põletikulise soolehaigusega patsiente (9, 10), ühes vähenenud väljutusfraktsiooniga südamepuudulikkusega patsiente (11) ning kolmes erinevate kaasuvate haigustega aneemiaga patsiente (12, 13, 14). Patsiendid said veenisisest rauaasendusravi, võrdlusrühm suukaudset rauaasendusravi või platseebot. Enamik metaanalüüse soosis aneemia korrigeerimist veenisisese rauaasendusraviga. Kolmes metaanalüüsis leiti, et veenisisese rauaasendusravi rühmas oli hemoglobiinisisaldus pärast ravi suurem kui suukaudse rauaasendusravi rühmas (9, 10, 12). Ühes põletikulise soolehaigusega patsiente käsitlevas metaanalüüsis ei erinenud veenisisese rauaasendusravi (raudsahharoosi või raudisomaltoosi kasutamisel) rühm hemoglobiinisisalduse poolest suukaudse rauaasendusravi rühmast (10).Veenisisest rauapreparaati saanud rühmal oli vähem gastrointestinaalseid kõrvaltoimeid kui suukaudset rauaasendusravi kasutanud rühmal (13, 14). Samuti oli veenisisese ravi puhul vähem raviga seotud kõrvaltoimeid (ingl treatment related adverse event) ja ravist tulenevaid kõrvaltoimeid (ingl treatment emergent adverse events) (13). Veenisisese rauaasendusravi ja suukaudse rauaasendusravi või platseeborühmad sarnanesid raskete kõrvaltoimete (ingl serious adverse events) või raviga seotud raskete kõrvaltoimete (ingl related serious adverse events) esinemise poolest (13).Veenisisese ferumoksütooli rühmas oli rohkem hüpotensiooni või ülitundlikkusreaktsioone kui suukaudse rauaasendusravi rühmas, samuti oli rohkem ravist tulenevaid kõrvaltoimeid kui platseeborühmas (13).Veenisisese rauaasendusravi järel hindasid patsiendid oma elukvaliteeti paremaks kui suukaudse rauaasendusravi saanud patsiendid (11).Arvestades tõendusmaterjali väga madalat tõendatuse astet, leidis töörühm, et veenisisese rauaraviga on võimalik ära hoida verekomponentide liigseid ülekandeid. Seega andis töörühm tugeva soovituse kasutada seda patsientidel, kellel on ravi suukaudsete rauapreparaatidega olnud ebaefektiivne või vastunäidustatud.Töörühma hinnangul on suukaudne rauaasendusravi suuremal osal patsientidest siiski esmane ravivalik ja ravi efektiivsuse tagamiseks peab annus olema adekvaatne (vt Eesti Hematoloogide Seltsi juhendit „Rauavaegusaneemia käsitlus“, 15) vähemalt kaks kuud.Töörühm möönis, et on siiski seisundeid, nagu krooniline neerupuudulikkus või põletikuline soolehaigus, kus tuleks eelistada veenisisest rauaravi. Soovituses 2 märgitud seisundid on kirjas ka 2023. aasta „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelus“ (16).Veritsuse suure tekkeriskiga plaanilisele operatsioonile mineva patsiendi veenisisest rauaravi käsitletakse ravijuhendi I osas (1).

2. Eelistage rauapuuduse korrigeerimiseks raua veenisisest manustamist järgnevatel juhtudel:- kui patsiendil on krooniline neerupuudulikkus;- kui patsiendil on põletikuline soolehaigus;- preoperatiivselt (eeldatav operatsioon kuni 6 nädalajooksul); - pärast 34. rasedusnädalat (hemoglobiinisisaldus rasedal < 100 g/L) ja vahetult pärast sünnitust.Nõrk positiivne soovitus, väga madal tõendatuse aste

Nõrk soovitus sekkumise poolt

Tõendusmaterjal aneemiaga mitteveritsevale patsiendile veenisisese rauapreparaadi manustamise kohta pärines kuuest metaanalüüsist (9, 10, 11, 12, 13, 14).Kahes metaanalüüsis käsitleti põletikulise soolehaigusega patsiente (9, 10), ühes vähenenud väljutusfraktsiooniga südamepuudulikkusega patsiente (11) ning kolmes erinevate kaasuvate haigustega aneemiaga patsiente (12, 13, 14). Patsiendid said veenisisest rauaasendusravi, võrdlusrühm suukaudset rauaasendusravi või platseebot. Enamik metaanalüüse soosis aneemia korrigeerimist veenisisese rauaasendusraviga. Kolmes metaanalüüsis leiti, et veenisisese rauaasendusravi rühmas oli hemoglobiinisisaldus pärast ravi suurem kui suukaudse rauaasendusravi rühmas (9, 10, 12). Ühes põletikulise soolehaigusega patsiente käsitlevasmetaanalüüsis ei erinenud veenisisese rauaasendusravi (raudsahharoosi või raudisomaltoosi kasutamisel) rühm hemoglobiinisisalduse poolest suukaudse rauaasendusravi rühmast (10).Veenisisest rauapreparaati saanud rühmal oli vähem gastrointestinaalseid kõrvaltoimeid kui suukaudset rauaasendusravi kasutanud rühmal (13, 14). Samuti oli veenisisese ravi puhul vähem raviga seotud kõrvaltoimeid (ingl treatment related adverse event) ja ravist tulenevaid kõrvaltoimeid (ingl treatment emergent adverse events) (13). Veenisisese rauaasendusravi ja suukaudse rauaasendusravi või platseeborühmad sarnanesid raskete kõrvaltoimete (ingl serious adverse events) või raviga seotud raskete kõrvaltoimete (ingl related serious adverse events) esinemise poolest (13).Veenisisese ferumoksütooli rühmas oli rohkem hüpotensiooni või ülitundlikkusreaktsioone kui suukaudse rauaasendusravi rühmas, samuti oli rohkem ravist tulenevaid kõrvaltoimeid kui platseeborühmas (13).Veenisisese rauaasendusravi järel hindasid patsiendid oma elukvaliteeti paremaks kui suukaudse rauaasendusravi saanud patsiendid (11).Arvestades tõendusmaterjali väga madalat tõendatuse astet, leidis töörühm, et veenisisese rauaraviga on võimalik ära hoida verekomponentide liigseid ülekandeid. Seega andis töörühm tugeva soovituse kasutada seda patsientidel, kellel on ravi suukaudsete rauapreparaatidega olnud ebaefektiivne või vastunäidustatud. Töörühma hinnangul on suukaudne rauaasendusravi suuremal osal patsientidest siiski esmane ravivalik ja ravi efektiivsuse tagamiseks peab annus olema adekvaatne (vt Eesti Hematoloogide Seltsi juhendit „Rauavaegusaneemia käsitlus“, 15) vähemalt kaks kuud.Töörühm möönis, et on siiski seisundeid, nagu krooniline neerupuudulikkus või põletikuline soolehaigus, kus tuleks eelistada veenisisest rauaravi. Soovituses 2 märgitud seisundid on kirjas ka 2023. aasta „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelus“ (16).Veritsuse suure tekkeriskiga plaanilisele operatsioonile mineva patsiendi veenisisest rauaravi käsitletakse ravijuhendi I osas (1).

Erütrotsüütide suspensiooni ja trombotsüütide kontsentraadi ülekanne

3. Mitteveritsevale aneemiaga patsiendile tehke erütrotsüütide suspensiooni ülekannet üldjuhul ühe doosi kaupa.Tugev positiivne soovitus, väga madal tõendatuse aste

Tugev soovitus teha

Tõendusmaterjal mitteveritsevale aneemiaga patsiendile erütrotsüütide suspensiooni (ERS) ülekande tegemise kohta pärines kuuest metaanalüüsist (17, 18, 19, 20, 21, 22).Viies metaanalüüsis hinnati liberaalse ja restriktiivse transfusioonistrateegia mõju tulemusnäitajatele intensiivravi saavate, ägeda koronaarsündroomiga ja hematoloogiliste patsientide seas (17, 18, 19, 20, 22). Ühes metaanalüüsis võrreldi ERS-i ülekande tegemist selle tegemata jätmisega (21).Restriktiivse transfusioonistrateegia korral oli ERS-i ülekande lävendiks hemoglobiinisisaldus 70–80 g/L, ühes uuringus hemoglobiinisisalduse vähenemine < 70 g/L (22). Liberaalse transfusioonistrateegia korral oli ülekande lävendiks hemoglobiinisisaldus > 80 g/L.Ühest hematoloogiliste patsientide hulgas ning teisest intensiivravi saavate ja/või ägeda koronaarsündroomiga patsientide seas tehtud uuringust selgus, et restriktiivse transfusioonistrateegia korral vähenes ülekantud ERS-i dooside arv oluliselt (19, 20).Ägeda müokardiinfarktiga patsiente käsitlevast metaanalüüsist selgus, et restriktiivse strateegia rühmas vähenes uus haigestumine müokardiinfarkti (18). Samuti oli restriktiivse transfusioonistrateegia kasutamisel intensiivravi patsientidel vähem müokardiinfarkte (22).Soovimatu mõju esines ühes metaanalüüsis, kus võrreldi ERS-i manustamist selle mittemanustamisega ägeda koronaarsündroomiga patsientide seas. Nendel esines suurem pika- ja lühiajaline suremus, korduv müokardiinfarkti haigestumine ning suremus sellesse, kui tehti ERS-i ülekanne hemoglobiini väärtuse 100 g/L või enama juures. Samas ei erinenud rühmad suremuse poolest, kui ERS-i ülekanne tehti hemoglobiinisisaldusega < 80 g/L, 80–90 g/L ja 90–100 g/L (21).Restriktiivse ja liberaalse transfusioonistrateegia rühmade vahel ei leitud tüsistustes (19, 22), verejooksu tekkimises (19) ega elukvaliteedis (19) statistiliselt olulist erinevust.Tõendusmaterjal ERS-i ülekande tegemise kohta ühe või enama doosi kaupa pärines ühest juhuslikustatud kontrolluuringust (23) ja neljast jälgimisuuringust (24, 25, 26, 27). Ainsas juhuslikustatud kontrolluuringus võrreldi ERS-i ühe doosi kasutamise mõju kahe doosi kaupa kasutamisega ülekantud dooside koguarvule kuni 30 päeva pärast sünnitust. Ühe doosi manustamine vähendas märkimisväärselt ülekantud dooside hulka võrreldes korraga kahe või enama doosi manustamisega (23).Neljas jälgimisuuringus hinnati tulemusnäitajaid enne ja pärast ERS-i ühe doosi kaupa manustamise protokolli kasutuselevõttu hematoloogiliste patsientide seas. Ühe doosi protokolli kasutamisega vähenes dooside arv märkimisväärselt võrreldes kahe doosi protokolli kasutamisega (23, 24, 25, 26, 27).Neljas uuringus (23, 24, 25, 26) leiti, et ühe doosi protokolli kasutamisel oli patsiendi hemoglobiinisisaldus haiglast väljakirjutamisel või 4–6 tundi pärast ravi (23) statistiliselt oluliselt väiksem võrreldes kahe doosi protokolli rühmaga. Samas ei leitud, et ühe doosi protokolli kasutamisega kaasneks oluline erinevus suremuses (24, 25, 26) või tüsistuste tekkes (23, 25, 26).Kliinilise küsimuse all soovis töörühm ka teavet, millal manustada mitteveritsevale aneemiaga patsiendile B12-vitamiini, foolhapet või deksametasooni enne korduvat ülekannet, kuid tõendusmaterjali ei leidunud.Hemoglobiini eesmärkväärtuse saavutamiseks vajamineva erütrotsüütide suspensiooni mahu (ml) saab välja arvutada järgmise valemi (27) abil:[Hb eesmärkväärtus (g/L) – transfusioonieelne Hb väärtus (g/L)] × kehakaal (kg) × 0,4 ml= Hb eesmärkväärtuse saavutamiseks vajalik erütrotsüütide suspensiooni mahtSamuti saab mahtu (ml) hinnata arvestades, et üks doos erütrotsüütide suspensiooni või 4 ml kg kohta suurendab hemoglobiini 10 g/L võrra (28).Töörühm soovis anda kergesti rakendatavad, selged ja üheselt mõistetavad soovitused erütrotsüütide suspensiooni ülekande näidustuste kohta mitteveritseva aneemiaga patsiendi puhul. Arvestades, et soovitused mõjutavad märkimisväärselt Eesti transfusioonipraktikat, andis töörühm väga madala astme tõendusmaterjali pealt tugevad soovitused.

4. Mitteveritsevale aneemiaga patsiendile, kelle hemoglobiinisisaldus on < 70 g/L, tehke üldjuhul erütrotsüütide suspensiooni ülekanne.Tugev positiivne soovitus, väga madal tõendatuse aste

Tugev soovitus teha

Tõendusmaterjal mitteveritsevale aneemiaga patsiendile erütrotsüütide suspensiooni (ERS) ülekande tegemise kohta pärines kuuest metaanalüüsist (17, 18, 19, 20, 21, 22).Viies metaanalüüsis hinnati liberaalse ja restriktiivse transfusioonistrateegia mõju tulemusnäitajatele intensiivravi saavate, ägeda koronaarsündroomiga ja hematoloogiliste patsientide seas (17, 18, 19, 20, 22). Ühes metaanalüüsis võrreldi ERS-i ülekande tegemist selle tegemata jätmisega (21).Restriktiivse transfusioonistrateegia korral oli ERS-i ülekande lävendiks hemoglobiinisisaldus 70–80 g/L, ühes uuringus hemoglobiinisisalduse vähenemine < 70 g/L (22). Liberaalse transfusioonistrateegia korral oli ülekande lävendiks hemoglobiinisisaldus > 80 g/L.Ühest hematoloogiliste patsientide hulgas ning teisest intensiivravi saavate ja/või ägeda koronaarsündroomiga patsientide seas tehtud uuringust selgus, et restriktiivse transfusioonistrateegia korral vähenes ülekantud ERS-i dooside arv oluliselt (19, 20).Ägeda müokardiinfarktiga patsiente käsitlevast metaanalüüsist selgus, et restriktiivse strateegia rühmas vähenes uus haigestumine müokardiinfarkti (18). Samuti oli restriktiivse transfusioonistrateegia kasutamisel intensiivravi patsientidel vähem müokardiinfarkte (22).Soovimatu mõju esines ühes metaanalüüsis, kus võrreldi ERS-i manustamist selle mittemanustamisega ägeda koronaarsündroomiga patsientide seas. Nendel esines suurem pika- ja lühiajaline suremus, korduv müokardiinfarkti haigestumine ning suremus sellesse, kui tehti ERS-i ülekanne hemoglobiini väärtuse 100 g/L või enama juures. Samas ei erinenud rühmad suremuse poolest, kui ERS-i ülekanne tehti hemoglobiinisisaldusega < 80 g/L, 80–90 g/L ja 90–100 g/L (21).Restriktiivse ja liberaalse transfusioonistrateegia rühmade vahel ei leitud tüsistustes (19, 22), verejooksu tekkimises (19) ega elukvaliteedis (19) statistiliselt olulist erinevust.Tõendusmaterjal ERS-i ülekande tegemise kohta ühe või enama doosi kaupa pärines ühest juhuslikustatud kontrolluuringust (23) ja neljast jälgimisuuringust (24, 25, 26, 27). Ainsas juhuslikustatud kontrolluuringus võrreldi ERS-i ühe doosi kasutamise mõju kahe doosi kaupa kasutamisega ülekantud dooside koguarvule kuni 30 päeva pärast sünnitust. Ühe doosi manustamine vähendas märkimisväärselt ülekantud dooside hulka võrreldes korraga kahe või enama doosi manustamisega (23).Neljas jälgimisuuringus hinnati tulemusnäitajaid enne ja pärast ERS-i ühe doosi kaupa manustamise protokolli kasutuselevõttu hematoloogiliste patsientide seas. Ühe doosi protokolli kasutamisega vähenes dooside arv märkimisväärselt võrreldes kahe doosi protokolli kasutamisega (23, 24, 25, 26, 27).Neljas uuringus (23, 24, 25, 26) leiti, et ühe doosi protokolli kasutamisel oli patsiendi hemoglobiinisisaldus haiglast väljakirjutamisel või 4–6 tundi pärast ravi (23) statistiliselt oluliselt väiksem võrreldes kahe doosi protokolli rühmaga. Samas ei leitud, et ühe doosi protokolli kasutamisega kaasneks oluline erinevus suremuses (24, 25, 26) või tüsistuste tekkes (23, 25, 26).Kliinilise küsimuse all soovis töörühm ka teavet, millal manustada mitteveritsevale aneemiaga patsiendile B12-vitamiini, foolhapet või deksametasooni enne korduvat ülekannet, kuid tõendusmaterjali ei leidunud.Hemoglobiini eesmärkväärtuse saavutamiseks vajamineva erütrotsüütide suspensiooni mahu (ml) saab välja arvutada järgmise valemi (27) abil:[Hb eesmärkväärtus (g/L) – transfusioonieelne Hb väärtus (g/L)] × kehakaal (kg) × 0,4 ml= Hb eesmärkväärtuse saavutamiseks vajalik erütrotsüütide suspensiooni mahtSamuti saab mahtu (ml) hinnata arvestades, et üks doos erütrotsüütide suspensiooni või 4 ml kg kohta suurendab hemoglobiini 10 g/L võrra (28).Töörühm soovis anda kergesti rakendatavad, selged ja üheselt mõistetavad soovitused erütrotsüütide suspensiooni ülekande näidustuste kohta mitteveritseva aneemiaga patsiendi puhul. Arvestades, et soovitused mõjutavad märkimisväärselt Eesti transfusioonipraktikat, andis töörühm väga madala astme tõendusmaterjali pealt tugevad soovitused.

5. Mitteveritsevale aneemiaga patsiendile, kelle hemoglobiinisisaldus on 70–90 g/L, kaaluge erütrotsüütide suspensiooni ülekande tegemist olenevalt tema kliinilisest seisundist ja kaasuvatest haigustest.Nõrk positiivne soovitus, väga madal tõendatuse aste

Nõrk soovitus sekkumise poolt

Tõendusmaterjal mitteveritsevale aneemiaga patsiendile erütrotsüütide suspensiooni (ERS) ülekande tegemise kohta pärines kuuest metaanalüüsist (17, 18, 19, 20, 21, 22).Viies metaanalüüsis hinnati liberaalse ja restriktiivse transfusioonistrateegia mõju tulemusnäitajatele intensiivravi saavate, ägeda koronaarsündroomiga ja hematoloogiliste patsientide seas (17, 18, 19, 20, 22). Ühes metaanalüüsis võrreldi ERS-i ülekande tegemist selle tegemata jätmisega (21).Restriktiivse transfusioonistrateegia korral oli ERS-i ülekande lävendiks hemoglobiinisisaldus 70–80 g/L, ühes uuringus hemoglobiinisisalduse vähenemine < 70 g/L (22). Liberaalse transfusioonistrateegia korral oli ülekande lävendiks hemoglobiinisisaldus > 80 g/L.Ühest hematoloogiliste patsientide hulgas ning teisest intensiivravi saavate ja/või ägeda koronaarsündroomiga patsientide seas tehtud uuringust selgus, et restriktiivse transfusioonistrateegia korral vähenes ülekantud ERS-i dooside arv oluliselt (19, 20).Ägeda müokardiinfarktiga patsiente käsitlevast metaanalüüsist selgus, et restriktiivse strateegia rühmas vähenes uus haigestumine müokardiinfarkti (18). Samuti oli restriktiivse transfusioonistrateegia kasutamisel intensiivravi patsientidel vähem müokardiinfarkte (22).Soovimatu mõju esines ühes metaanalüüsis, kus võrreldi ERS-i manustamist selle mittemanustamisega ägeda koronaarsündroomiga patsientide seas. Nendel esines suurem pika- ja lühiajaline suremus, korduv müokardiinfarkti haigestumine ning suremus sellesse, kui tehti ERS-i ülekanne hemoglobiini väärtuse 100 g/L või enama juures. Samas ei erinenud rühmad suremuse poolest, kui ERS-i ülekanne tehti hemoglobiinisisaldusega < 80 g/L, 80–90 g/L ja 90–100 g/L (21).Restriktiivse ja liberaalse transfusioonistrateegia rühmade vahel ei leitud tüsistustes (19, 22), verejooksu tekkimises (19) ega elukvaliteedis (19) statistiliselt olulist erinevust.Tõendusmaterjal ERS-i ülekande tegemise kohta ühe või enama doosi kaupa pärines ühest juhuslikustatud kontrolluuringust (23) ja neljast jälgimisuuringust (24, 25, 26, 27). Ainsas juhuslikustatud kontrolluuringus võrreldi ERS-i ühe doosi kasutamise mõju kahe doosi kaupa kasutamisega ülekantud dooside koguarvule kuni 30 päeva pärast sünnitust. Ühe doosi manustamine vähendas märkimisväärselt ülekantud dooside hulka võrreldes korraga kahe või enama doosi manustamisega (23).Neljas jälgimisuuringus hinnati tulemusnäitajaid enne ja pärast ERS-i ühe doosi kaupa manustamise protokolli kasutuselevõttu hematoloogiliste patsientide seas. Ühe doosi protokolli kasutamisega vähenes dooside arv märkimisväärselt võrreldes kahe doosi protokolli kasutamisega (23, 24, 25, 26, 27).Neljas uuringus (23, 24, 25, 26) leiti, et ühe doosi protokolli kasutamisel oli patsiendi hemoglobiinisisaldus haiglast väljakirjutamisel või 4–6 tundi pärast ravi (23) statistiliselt oluliselt väiksem võrreldes kahe doosi protokolli rühmaga. Samas ei leitud, et ühe doosi protokolli kasutamisega kaasneks oluline erinevus suremuses (24, 25, 26) või tüsistuste tekkes (23, 25, 26).Kliinilise küsimuse all soovis töörühm ka teavet, millal manustada mitteveritsevale aneemiaga patsiendile B12-vitamiini, foolhapet või deksametasooni enne korduvat ülekannet, kuid tõendusmaterjali ei leidunud.Hemoglobiini eesmärkväärtuse saavutamiseks vajamineva erütrotsüütide suspensiooni mahu (ml) saab välja arvutada järgmise valemi (27) abil:[Hb eesmärkväärtus (g/L) – transfusioonieelne Hb väärtus (g/L)] × kehakaal (kg) × 0,4 ml= Hb eesmärkväärtuse saavutamiseks vajalik erütrotsüütide suspensiooni mahtSamuti saab mahtu (ml) hinnata arvestades, et üks doos erütrotsüütide suspensiooni või 4 ml kg kohta suurendab hemoglobiini 10 g/L võrra (28).Töörühm soovis anda kergesti rakendatavad, selged ja üheselt mõistetavad soovitused erütrotsüütide suspensiooni ülekande näidustuste kohta mitteveritseva aneemiaga patsiendi puhul. Arvestades, et soovitused mõjutavad märkimisväärselt Eesti transfusioonipraktikat, andis töörühm väga madala astme tõendusmaterjali pealt tugevad soovitused.

6. Mitteveritsevale aneemiaga patsiendile, kellel on äge koronaarsündroom, kaaluge erütrotsüütide suspensiooni ülekandetegemist juba hemoglobiinisisalduse 80–100 g/L juures.Nõrk positiivne soovitus, väga madal tõendatuse aste

Nõrk soovitus sekkumise poolt

Tõendusmaterjal mitteveritsevale aneemiaga patsiendile erütrotsüütide suspensiooni (ERS) ülekande tegemise kohta pärines kuuest metaanalüüsist (17, 18, 19, 20, 21, 22).Viies metaanalüüsis hinnati liberaalse ja restriktiivse transfusioonistrateegia mõju tulemusnäitajatele intensiivravi saavate, ägeda koronaarsündroomiga ja hematoloogiliste patsientide seas (17, 18, 19, 20, 22). Ühes metaanalüüsis võrreldi ERS-i ülekande tegemist selle tegemata jätmisega (21).Restriktiivse transfusioonistrateegia korral oli ERS-i ülekande lävendiks hemoglobiinisisaldus 70–80 g/L, ühes uuringus hemoglobiinisisalduse vähenemine < 70 g/L (22). Liberaalse transfusioonistrateegia korral oli ülekande lävendiks hemoglobiinisisaldus > 80 g/L.Ühest hematoloogiliste patsientide hulgas ning teisest intensiivravi saavate ja/või ägeda koronaarsündroomiga patsientide seas tehtud uuringust selgus, et restriktiivse transfusioonistrateegia korral vähenes ülekantud ERS-i dooside arv oluliselt (19, 20).Ägeda müokardiinfarktiga patsiente käsitlevast metaanalüüsist selgus, et restriktiivse strateegia rühmas vähenes uus haigestumine müokardiinfarkti (18). Samuti oli restriktiivse transfusioonistrateegia kasutamisel intensiivravi patsientidel vähem müokardiinfarkte (22).Soovimatu mõju esines ühes metaanalüüsis, kus võrreldi ERS-i manustamist selle mittemanustamisega ägeda koronaarsündroomiga patsientide seas. Nendel esines suurem pika- ja lühiajaline suremus, korduv müokardiinfarkti haigestumine ning suremus sellesse, kui tehti ERS-i ülekanne hemoglobiini väärtuse 100 g/L või enama juures. Samas ei erinenud rühmad suremuse poolest, kui ERS-i ülekanne tehti hemoglobiinisisaldusega < 80 g/L, 80–90 g/L ja 90–100 g/L (21).Restriktiivse ja liberaalse transfusioonistrateegia rühmade vahel ei leitud tüsistustes (19, 22), verejooksu tekkimises (19) ega elukvaliteedis (19) statistiliselt olulist erinevust.Tõendusmaterjal ERS-i ülekande tegemise kohta ühe või enama doosi kaupa pärines ühest juhuslikustatud kontrolluuringust (23) ja neljast jälgimisuuringust (24, 25, 26, 27). Ainsas juhuslikustatud kontrolluuringus võrreldi ERS-i ühe doosi kasutamise mõju kahe doosi kaupa kasutamisega ülekantud dooside koguarvule kuni 30 päeva pärast sünnitust. Ühe doosi manustamine vähendas märkimisväärselt ülekantud dooside hulka võrreldes korraga kahe või enama doosi manustamisega (23).Neljas jälgimisuuringus hinnati tulemusnäitajaid enne ja pärast ERS-i ühe doosi kaupa manustamise protokolli kasutuselevõttu hematoloogiliste patsientide seas. Ühe doosi protokolli kasutamisega vähenes dooside arv märkimisväärselt võrreldes kahe doosi protokolli kasutamisega (23, 24, 25, 26, 27).Neljas uuringus (23, 24, 25, 26) leiti, et ühe doosi protokolli kasutamisel oli patsiendi hemoglobiinisisaldus haiglast väljakirjutamisel või 4–6 tundi pärast ravi (23) statistiliselt oluliselt väiksem võrreldes kahe doosi protokolli rühmaga. Samas ei leitud, et ühe doosi protokolli kasutamisega kaasneks oluline erinevus suremuses (24, 25, 26) või tüsistuste tekkes (23, 25, 26).Kliinilise küsimuse all soovis töörühm ka teavet, millal manustada mitteveritsevale aneemiaga patsiendile B12-vitamiini, foolhapet või deksametasooni enne korduvat ülekannet, kuid tõendusmaterjali ei leidunud.Hemoglobiini eesmärkväärtuse saavutamiseks vajamineva erütrotsüütide suspensiooni mahu (ml) saab välja arvutada järgmise valemi (27) abil:[Hb eesmärkväärtus (g/L) – transfusioonieelne Hb väärtus (g/L)] × kehakaal (kg) × 0,4 ml= Hb eesmärkväärtuse saavutamiseks vajalik erütrotsüütide suspensiooni mahtSamuti saab mahtu (ml) hinnata arvestades, et üks doos erütrotsüütide suspensiooni või 4 ml kg kohta suurendab hemoglobiini 10 g/L võrra (28).Töörühm soovis anda kergesti rakendatavad, selged ja üheselt mõistetavad soovitused erütrotsüütide suspensiooni ülekande näidustuste kohta mitteveritseva aneemiaga patsiendi puhul. Arvestades, et soovitused mõjutavad märkimisväärselt Eesti transfusioonipraktikat, andis töörühm väga madala astme tõendusmaterjali pealt tugevad soovitused.

9. Trombotsütopeeniaga patsiendile, kellel on trombotsüütide sisaldus < 10 × 109 / L, aga ei esine veritsust, tehke trombotsüütide kontsentraadi ülekanne ühe doosi kaupa.Tugev positiivne soovitus, madal tõendatuse aste

Tugev soovitus teha

Trombotsütopeeniaga mitteveritsevale patsiendile trombotsüütide kontsentraadi ülekande tegemise kohta käiv tõendusmaterjal põhineb NICE-i ravijuhendi metaanalüüsi (8) andmetel ja ühel süstemaatilisel ülevaatel (29). Metaanalüüsis võrreldi profülaktilisi trombotsüütide kontsentraadi ülekandeid saanud patsiente ja uuritavatega, kellele ülekandeid ei tehtud. Uuringusse ei kaasatud patsiente, kel esines WHO 2. astmest kõrgema astme veritsus. Leiti, et WHO 2. või kõrgema astme veritsusega patsientide arv oli trombotsüütide profülaktilise ülekande korral väiksem, kuid statistiliselt olulist vahet ei leitud. WHO 3. või 4. astme veritsusegapatsientide arv oli ülekande korral statistiliselt oluliselt väiksem. Suremuses (arvestati kõiki põhjuseid) ei olnud erinevust trombotsüütide profülaktilist ülekannet saanud rühma ja seda mittesaanute vahel. WHO 2. või kõrgema astme veritsusega patsientide arv oli sarnane sõltumata trombotsüütide ülekandeks kasutatavast transfusioonilävest (8).Süstemaatilises ülevaates (29) käsitleti transfusiooniläve trombotsüütide profülaktilise ülekande korral. Leiti, et ei esinenud statistiliselt olulist vahet patsientide arvus, kellel tekkis eri transfusioonilävede korral veritsusepisood 30 päeva jooksul pärast transfusiooni. Lisaks ei olnud erinevust raske või eluohtliku veritsuse tekkes eri transfusioonilävede korral (29). Veritsusest tingitud surmasid esines vaid ühes uuringus. Ka kõikide surmajuhtumite analüüsi kaasamisel eileitud suremuses statistiliselt olulist erinevust eri transfusioonilävede puhul (30).Tõendusmaterjal trombotsüütide kontsentraadi ülekande tegemise kohta ühe või enama doosi kaupa põhines NICE-i ravijuhendi metaanalüüsil (8) ja ühel süstemaatilisel ülevaatel (30). Metaanalüüsis ei leitud olulist vahet WHO 2. või kõrgema astme veritsuste tekkes, kui võrreldi trombotsüütide eri doose (väike vs. keskmine, suur vs. keskmine, väike vs. suur). Samuti ei leitud doose võrreldes olulist vahet transfusiooniga seotud raskete kõrvaltoimete ja infektsioonide tekkes (8).Süstemaatilises ülevaates (30) ei leitud trombotsüütide eri doose (väike, standard- ja suur doos) saanud patsientide seas erinevust eluohtliku veritsuse tekkes, samuti ei olnud vahet patsientide arvus, kel tekkis vähemalt üks veritsuse episood 30 päeva jooksul pärast transfusiooni. WHO 4. astme veritsuse tekkes ei leitud erinevust väikese ja suure doosi ega suure ja standarddoosi ülekande vahel. Kõikides uuringutes oli veritsusest põhjustatud suremus väike, esines vaid ükssurmajuhtum. Ühes uuringus käsitleti trombotsüütide kontsentraadi ülekandega seotud kõrvaltoimeid ja leiti, et ainus kõrvatoime, mida esines suure doosi rühmas rohkem kui standarddoosi saanute hulgas, oli vilisev hingamine. Samas ei esinenud selle kõrvaltoime tekkimise sageduses vahet väikese ja suure doosi saanute vahel, mis võib tähendada, et tulemus oli valepositiivne (30).Töörühm tegi soovituste andmisel vahet trombotsüütide läves. Sealjuures on kõrgema läve (20 × 109 / L) puhul ülekanne näidustatud, kui esineb riskitegureid, mis veritsust soodustavad: näiteks palavik, veresoonesiseste suurte kanüülide, kateetrite või kehaõõntes olevate dreenide olemasolu, hüübimissüsteemi mõjutavate ravimite võtmine. Töörühmale teadaolevalt tehakse Eestis trombotsüütide kontsentraadi ülekannet sageli kahe annuse kaupa. Madala tõendatuse astme tõendusmaterjali alusel ei ole sellisel käsitlusel olulist eelist ühedoosilise ülekande ees. Arvestades, et trombotsüütide kontsentraadi kasutust on vaja optimeerida, andis töörühm tugeva soovituse teha ülekanne ühe doosi kaupa trombotsütopeeniaga patsiendile, kellel ei esine parajasti verejooksu, kuid kel on ülekande näidustus. Töörühm möönis, et trombotsüütide pikaaegset profülaktilist ülekannet tuleks vältida tüsistuste tekkeriski tõttu (näiteks alloimmunisatsioon ja refraktaarsus).

10. Trombotsütopeeniaga patsiendile, kellel on trombotsüütide sisaldus < 20 × 109 / L ja ei esine veritsust, kuid esinevad seda soodustavad riskifaktorid, tehke trombotsüütide kontsentraadi ülekanne ühe 1 doosi kaupa.Tugev positiivne soovitus, madal tõendatuse aste

Tugev soovitus teha

Trombotsütopeeniaga mitteveritsevale patsiendile trombotsüütide kontsentraadi ülekande tegemise kohta käiv tõendusmaterjal põhineb NICE-i ravijuhendi metaanalüüsi (8) andmetel ja ühel süstemaatilisel ülevaatel (29). Metaanalüüsis võrreldi profülaktilisi trombotsüütide kontsentraadi ülekandeid saanud patsiente ja uuritavatega, kellele ülekandeid ei tehtud. Uuringusse ei kaasatud patsiente, kel esines WHO 2. astmest kõrgema astme veritsus. Leiti, et WHO 2. või kõrgema astme veritsusega patsientide arv oli trombotsüütide profülaktilise ülekande korral väiksem, kuid statistiliselt olulist vahet ei leitud. WHO 3. või 4. astme veritsusega patsientide arv oli ülekande korral statistiliselt oluliselt väiksem. Suremuses (arvestati kõiki põhjuseid) ei olnud erinevust trombotsüütide profülaktilist ülekannet saanud rühma ja seda mittesaanute vahel. WHO 2. või kõrgema astme veritsusega patsientide arv oli sarnane sõltumata trombotsüütide ülekandeks kasutatavast transfusioonilävest (8).Süstemaatilises ülevaates (29) käsitleti transfusiooniläve trombotsüütide profülaktilise ülekande korral. Leiti, et ei esinenud statistiliselt olulist vahet patsientide arvus, kellel tekkis eri transfusioonilävede korral veritsusepisood 30 päeva jooksul pärast transfusiooni. Lisaks ei olnud erinevust raske või eluohtliku veritsuse tekkes eri transfusioonilävede korral (29). Veritsusest tingitud surmasid esines vaid ühes uuringus. Ka kõikide surmajuhtumite analüüsi kaasamisel ei leitud suremuses statistiliselt olulist erinevust eri transfusioonilävede puhul (30).Tõendusmaterjal trombotsüütide kontsentraadi ülekande tegemise kohta ühe või enama doosi kaupa põhines NICE-i ravijuhendi metaanalüüsil (8) ja ühel süstemaatilisel ülevaatel (30). Metaanalüüsis ei leitud olulist vahet WHO 2. või kõrgema astme veritsuste tekkes, kui võrreldi trombotsüütide eri doose (väike vs. keskmine, suur vs. keskmine, väike vs. suur). Samuti ei leitud doose võrreldes olulist vahet transfusiooniga seotud raskete kõrvaltoimete ja infektsioonide tekkes (8).Süstemaatilises ülevaates (30) ei leitud trombotsüütide eri doose (väike, standard- ja suur doos) saanud patsientide seas erinevust eluohtliku veritsuse tekkes, samuti ei olnud vahet patsientide arvus, kel tekkis vähemalt üks veritsuse episood 30 päeva jooksul pärast transfusiooni. WHO 4. astme veritsuse tekkes ei leitud erinevust väikese ja suure doosi ega suure ja standarddoosi ülekande vahel. Kõikides uuringutes oli veritsusest põhjustatud suremus väike, esines vaid ükssurmajuhtum. Ühes uuringus käsitleti trombotsüütide kontsentraadi ülekandega seotud kõrvaltoimeid ja leiti, et ainus kõrvatoime, mida esines suure doosi rühmas rohkem kui standarddoosi saanute hulgas, oli vilisev hingamine. Samas ei esinenud selle kõrvaltoime tekkimise sageduses vahet väikese ja suure doosi saanute vahel, mis võib tähendada, et tulemus oli valepositiivne (30).Töörühm tegi soovituste andmisel vahet trombotsüütide läves. Sealjuures on kõrgema läve (20 × 109 / L) puhul ülekanne näidustatud, kui esineb riskitegureid, mis veritsust soodustavad: näiteks palavik, veresoonesiseste suurte kanüülide, kateetrite või kehaõõntes olevate dreenide olemasolu, hüübimissüsteemi mõjutavate ravimite võtmine. Töörühmale teadaolevalt tehakse Eestis trombotsüütide kontsentraadi ülekannet sageli kahe annuse kaupa. Madala tõendatuse astme tõendusmaterjali alusel ei ole sellisel käsitlusel olulist eelist ühedoosilise ülekande ees. Arvestades, et trombotsüütide kontsentraadi kasutust on vaja optimeerida, andis töörühm tugeva soovituse teha ülekanne ühe doosi kaupa trombotsütopeeniaga patsiendile, kellel ei esine parajasti verejooksu, kuid kel on ülekande näidustus. Töörühm möönis, et trombotsüütide pikaaegset profülaktilist ülekannet tuleks vältida tüsistuste tekkeriski tõttu (näiteks alloimmunisatsioon ja refraktaarsus).

12. Ka hematoloogilisel haigel kasutage buffy coat’i (BC) trombotsüütide kontsentraadi ülekannet võrdväärselt afereesi trombotsüütide kontsentraadiga.Tugev positiivne soovitus, madal tõendatuse aste

Tugev soovitus teha

Hematoloogilise haigusega patsiendil afereesi trombotsüütide või buffy coat’i trombotsüütide kontsentraadi ülekande kasutamise kohta käiv tõendusmaterjal pärines kaheksast uuringust: kolm juhuslikustatud uuringut PLADO uuringu sekundaarsest andmeanalüüsist (31, 32, 33), üks prospektiivne uuring (34), kolm registripõhist uuringut (35, 36, 37) ning üks metaanalüüs (38). Väga madala tõendatuseastme kaudne tõendus näitas, et afereesi ja buffy coat’i trombotsüütide kontsentraadi vahel ei esine olulisi erinevusi trombotsüütide ülekande efektiivsuses. Kaks uuringut (36, 37) näitasid osa kõrvaltoimete suuremat esinemissagedust afereesi trombotsüütide kontsentraadi rühmas, samas kui neljas uuringus (32, 33, 35, 38) ei leitud olulist erinevust ühegi uuritud kõrvaltoime esinemissageduses. Tõendusmaterjali alusel ei erine afereesi ja buffy coat’i trombotsüütide kontsentraadi ülekande kõrvaltoimete vahel küll olulisi erinevusi, kuid praktika alusel ei saa siiski välistada nendest mõne sagedamat esinemist afereesi trombotsüütide kontsentraadi kasutamisel.Võttes arvesse tõendusmaterjali ja töörühma enda kliinilist kogemust, soovis töörühm anda selge soovituse, et afereesi ja buffy coat’i trombotsüütide kontsentraadi ülekannet võib hematoloogilistel haigetel kasutada võrdväärselt. Samas märgib töörühm, et on olukordi, kus võiks eelistada üht või teist. Juba koesobivusantigeenidele (HLA) tekkinud antikehade korral võiks eelistada buffy coat’i trombotsüütide kontsentraadi kasutamist, kui tegu pole HLA-sobivalt doonorilt saadud afereesitrombotsüütidega. Buffy coat’i trombotsüütide kontsentraati tuleks eelistada ka refraktaarsuse korral. Töörühm möönab, et kui kontsentraadi valikul tekib konkreetseid küsimusi, saab pöörduda verekeskuse spetsialisti poole.

13. Patsiendile, kelle verejooks ei ole raske või eluohtlik, kaaluge trombotsüütide kontsentraadi ülekande tegemist, kui trombotsüütide arv veres on < 30 × 109 / L.Nõrk positiivne soovitus, madal tõendatuse aste

Nõrk soovitus sekkumise poolt

Kliinilise küsimusega soovis töörühm teada, kas patsiendile, kel ei ole ägedat verejooksu, kuid kellel on kroonilisest haigusest tingitud jätkuv väike verekaotus, tuleks kanda üle trombotsüütide kontsentraati või mitte. Kuna ei leitud uuemat tõendusmaterjali kui ravijuhendi I osas (1), otsustas ravijuhendi II osa töörühm jääda sama soovituse juurde, mis on ravijuhendi I osas soovitus 26 (1).Vaadake lähemalt ravijuhendi I osa 9. kliinilise küsimuse TõKo ja SoKo tabelit ning ravijuhendi II osa 6. kliinilise küsimuse SoKo tabelit.

14. Kriitiliselt haigel aktiivse verejooksuta patsiendil kaaluge trombotsüütide kontsentraadi ülekannet, kui trombotsüütide arv veres on < 20 × 109 / L.Nõrk positiivne soovitus, väga madal tõendatuse aste

Nõrk soovitus sekkumise poolt

Tõendusmaterjal mitteveritsevatele intensiivravil olevatele trombotsütopeenilistele patsientidele trombotsüütide kontsentraadi ülekande tegemise kohta pärines 11 väga madala tõendatusega jälgimisuuringust (39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49).Tõendusmaterjal oli osaliselt kaudne, kuivõrd osal juhtudest oli uuringutes hinnatud koos nii veritsevaid kui ka mitteveritsevaid patsiente.Trombotsütopeenilistel patsientidel oli trombotsüütide sisalduse keskmine suurenemine või mediaantõus pärast ülekannet kuni 22,6 × 109 / L (46, 47, 48). Trombotsüütide kontsentraadi ülekanne ei suurendanud infektsioonide tekkeriski (40) ega haiglas (40) ja intensiivravil (40, 42) viibimise kestust, kuid seda seostati vähemate päevadega, mil vajati haiglaravi ja intensiivravi (44), ventilaatorpneumoonia suurema tekkeriski (39) ning ägeda kopsukahjustuse (ALI) või ägeda respiratoorse distressi sündroomi (ARDS) suurema tekkeriskiga (41). Uue verejooksu tekkimine trombotsüütide kontsentraati saanud patsientidel oli väga harv (48). Ülekande saanute seas oli suurem haiglaperioodi (42) või 28 päeva suremus (44), samuti ei mõjutanud ülekanne nende hulgas haiglaperioodi (45), intensiivraviperioodi (45) ega 90 päeva suremust (42). Trombotsüütide kontsentraadi ülekande kõrgemat läve seostati suremuse vähenemisega nii 28 kui ka 90 päeva jooksul (43).Töörühm möönis, et mitteveritseva intensiivravil viibiva trombotsütopeenilise patsiendi käsitluse kohta on tõendusmaterjali vähe, ja otsustas seega soovituse sõnastamisel lähtuda oma kliinilisest kogemusest ning Austraalia ravijuhendi soovitusest (7).

7 Pärast erütrotsüütide suspensiooni ülekannet hinnake patsiendi kliinilist seisundit ja määrake hemoglobiini sisaldus, et otsustada transfusiooni kordamise vajaduse üle.

Praktiline soovitus
8 Vältige võimaluse korral enne organsiirdamist erütrotsüütide suspensiooni ülekannet sensibiliseerumise ohu tõttu.

Praktiline soovitus
11 Ärge tehke rutiinselt trombotsüütide kontsentraadi ülekannet mitteveritsevale trombotsütopeenilisel patsiendile, kui tal on üks järgmistest haigustest:
- autoimmuunne trombotsütopeenia;
- hepariinist indutseeritud trombotsütopeenia;
- trombootiline trombotsütopeeniline purpura.

Praktiline soovitus
15 Stabiilses seisundis oleval statsionaarsel patsiendil kontrollige hemogrammi esimese 24 tunni jooksul pärast erütrotsüütide suspensiooni või trombotsüütide kontsentraadi ülekannet.

Praktiline soovitus

Erütropoeesi stimuleerivate ainete kasutamine

16. Pahaloomulise kasvajaga patsiendil ärge kasutage rutiinselt aneemia korrigeerimiseks erütropoeesi stimuleerivaid aineid.Tugev negatiivne soovitus, madal tõendatuse aste

Tugev soovitus mitte teha

Tõendusmaterjal erütropoeesi stimuleerivate ainete (ESA) kasutamise kohta pahaloomulise kasvajaga patsientide ravis põhineb kümnel uuringul. Kuue uuringu (50, 51, 52, 53, 54, 55) põhjal vähenes ESA kasutamisel ERS-i ülekande vajadus kontrollrühmaga võrreldes statistiliselt olulisel määral. Nelja uuringu (52, 54, 56, 57) põhjal oli ESA-t saanute rühmas pahaloomulise kasvajaga patsientide elukvaliteeti hindava FACT-skoori muutus raviperioodi alguse ja lõpu vahel suurem.Viie uuringu põhjal (50, 52, 54, 58, 59) oli ESA-t saanutel statistiliselt suurem risk trombembooliliste tüsistuste tekkeks. Kahe allika põhjal (54, 60) oli ESA-rühmas üleüldine elumus väiksem ja suremus suurem (52, 54) kui kontrollrühmas.Töörühma hinnangul ei kaalu positiivsed tulemid üle ESA kasutamise soovimatut mõju pahaloomulise kasvajaga patsiendil. Seepärast andis töörühm tugeva negatiivse soovituse, olenemata sellest, et tõendatuse aste on hinnatud madalaks. Töörühm soovib siiski rõhutada, et pahaloomulise kasvajaga patsiendil, kellel ei ole keemiaravi kuratiivne, võib kasutada ESA-ravi. Samuti võib ESA kasutamist kaaluda madala riskiga müelodüsplastilise sündroomiga patsiendi puhul, kel on seerumi erütropoetiini sisaldus < 500 U/L.

18. Kroonilise neeruhaigusega patsiendil, kes ei saa dialüüsi ja kelle hemoglobiinisisaldus on < 100 g/L, alustage ravi erütropoeesi stimuleeriva ainega, arvestades aneemia sügavust ja sümptomeid, varasemat ravivastust rauaasendusravile, vereülekande vajadust ning ESA-ga seotud riske.Tugev positiivne soovitus, madal tõendatuse aste

Tugev soovitus teha

Tõendusmaterjal ESA kasutamise kohta kroonilise neeruhaiguse ja aneemiaga patsientidel pärines seitsmest metaanalüüsist (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67) ning kahest süstemaatilisest ülevaatest (68, 69), millest esimene põhines juhuslikustatud kontrolluuringutel (68), teises oli käsitletud ka retrospektiivsete uuringute, simulatsiooniuuringute, läbilõikeliste uuringute ning prospektiivsete kohortuuringute tulemusi (69). Uuriti nii dialüüsi mittesaavaid kui ka dialüüsravil olevaid kroonilise neeruhaigusega patsiente. Uuringutes võrreldi ESA-ravi mitteravimise/platseeboga, samuti ESA eri dooside ja saavutatud hemoglobiiniväärtuste mõju mitmesugustele tulemusnäitajatele.Madala tõendatuseastme tõendusmaterjal näitas, et ESA-ravi vähendab platseeboga võrreldes kroonilise neeruhaiguse ja aneemiaga patsientidel ERS-i ülekannete vajadust (63, 64, 65, 68). Suremuses ei esinenud uuringurühmade vahel statistiliselt olulist erinevust (ESA vs. platseebo, väiksem vs. suurem hemoglobiini eesmärkväärtus) (61, 62, 64, 65). ESA-ravi suurendas hüpertensiooni riski (63, 65) ja suuremate saavutatud hemoglobiiniväärtuste juures (> 130 g/L) kasvas risk hemodialüüsiks kasutatava veresoone või kateetri tromboosi tekkeks (61, 62, 63). Samuti võib suurema hemoglobiinisisalduse juures kasvada insuldirisk (62, 65).Kuivõrd ESA-raviga võivad kroonilise neerupuudulikkusega patsiendil esineda teatud riskid, otsustas töörühm anda tugeva soovituse olukordade kohta, mil ESA-ravi on näidustatud. Hemoglobiiniväärtuste puhul tugines töörühm lisaks mainitud tõendusmaterjalile ka KDIGO ravijuhendi (5) soovitustele. Kui patsiendil on anamneesis pahaloomuline kasvaja, millest ta on tervistunud, tuleb ESA-ravi üle otsustada juhtumipõhiselt, sest teadusartiklid selle kohta puuduvad.

19. Lõppstaadiumis kroonilise neeruhaigusega patsiendil, kes saab dialüüsi, alustage ravi ESA-ga, kui hemoglobiinisisaldus on vahemikus 90–100 g/L.Tugev positiivne soovitus, madal tõendatuse aste

Tugev soovitus teha

Tõendusmaterjal ESA kasutamise kohta kroonilise neeruhaiguse ja aneemiaga patsientidel pärines seitsmest metaanalüüsist (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67) ning kahest süstemaatilisest ülevaatest (68, 69), millest esimene põhines juhuslikustatud kontrolluuringutel (68), teises oli käsitletud ka retrospektiivsete uuringute, simulatsiooniuuringute, läbilõikeliste uuringute ning prospektiivsete kohortuuringute tulemusi (69). Uuriti nii dialüüsi mittesaavaid kui ka dialüüsravil olevaid kroonilise neeruhaigusega patsiente. Uuringutes võrreldi ESA-ravi mitteravimise/platseeboga, samuti ESA eri dooside ja saavutatud hemoglobiiniväärtuste mõju mitmesugustele tulemusnäitajatele.Madala tõendatuseastme tõendusmaterjal näitas, et ESA-ravi vähendab platseeboga võrreldes kroonilise neeruhaiguse ja aneemiaga patsientidel ERS-i ülekannete vajadust (63, 64, 65, 68). Suremuses ei esinenud uuringurühmade vahel statistiliselt olulist erinevust (ESA vs. platseebo, väiksem vs. suurem hemoglobiini eesmärkväärtus) (61, 62, 64, 65). ESA-ravi suurendas hüpertensiooni riski (63, 65) ja suuremate saavutatud hemoglobiiniväärtuste juures (> 130 g/L) kasvas risk hemodialüüsiks kasutatava veresoone või kateetri tromboosi tekkeks (61, 62, 63). Samuti võib suurema hemoglobiinisisalduse juures kasvada insuldirisk (62, 65).Kuivõrd ESA-raviga võivad kroonilise neerupuudulikkusega patsiendil esineda teatud riskid, otsustas töörühm anda tugeva soovituse olukordade kohta, mil ESA-ravi on näidustatud. Hemoglobiiniväärtuste puhul tugines töörühm lisaks mainitud tõendusmaterjalile ka KDIGO ravijuhendi (5) soovitustele. Kui patsiendil on anamneesis pahaloomuline kasvaja, millest ta on tervistunud, tuleb ESA-ravi üle otsustada juhtumipõhiselt, sest teadusartiklid selle kohta puuduvad.

20. Kroonilise neeruhaigusega patsiendil ärge tõstke ESA-ga raviga hemoglobiinisisaldust > 115 g/L.Tugev negatiivne soovitus, madal tõendatuse aste

Tugev soovitus mitte teha

Tõendusmaterjal ESA kasutamise kohta kroonilise neeruhaiguse ja aneemiaga patsientidel pärines seitsmest metaanalüüsist (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67) ning kahest süstemaatilisest ülevaatest (68, 69), millest esimene põhines juhuslikustatud kontrolluuringutel (68), teises oli käsitletud ka retrospektiivsete uuringute, simulatsiooniuuringute, läbilõikeliste uuringute ning prospektiivsete kohortuuringute tulemusi (69). Uuriti nii dialüüsi mittesaavaid kui ka dialüüsravil olevaid kroonilise neeruhaigusega patsiente. Uuringutes võrreldi ESA-ravi mitteravimise/platseeboga, samuti ESA eri dooside ja saavutatud hemoglobiiniväärtuste mõju mitmesugustele tulemusnäitajatele.Madala tõendatuseastme tõendusmaterjal näitas, et ESA-ravi vähendab platseeboga võrreldes kroonilise neeruhaiguse ja aneemiaga patsientidel ERS-i ülekannete vajadust (63, 64, 65, 68). Suremuses ei esinenud uuringurühmade vahel statistiliselt olulist erinevust (ESA vs. platseebo, väiksem vs. suurem hemoglobiini eesmärkväärtus) (61, 62, 64, 65). ESA-ravi suurendas hüpertensiooni riski (63, 65) ja suuremate saavutatud hemoglobiiniväärtuste juures (> 130 g/L) kasvas risk hemodialüüsiks kasutatava veresoone või kateetri tromboosi tekkeks (61, 62, 63). Samuti võib suurema hemoglobiinisisalduse juures kasvada insuldirisk (62, 65).Kuivõrd ESA-raviga võivad kroonilise neerupuudulikkusega patsiendil esineda teatud riskid, otsustas töörühm anda tugeva soovituse olukordade kohta, mil ESA-ravi on näidustatud. Hemoglobiiniväärtuste puhul tugines töörühm lisaks mainitud tõendusmaterjalile ka KDIGO ravijuhendi (5) soovitustele. Kui patsiendil on anamneesis pahaloomuline kasvaja, millest ta on tervistunud, tuleb ESA-ravi üle otsustada juhtumipõhiselt, sest teadusartiklid selle kohta puuduvad.

17 Madala riskiga müelodüsplastilise sündroomiga patsiendil, kellel on seerumi erütropoetiinisisaldus < 500 U/L, kaaluge erütropoeesi stimuleerivate ainete kasutamist.

Praktiline soovitus
21 Enne ESA-ga ravi alustamist ja ravi ajal jälgige kroonilise neeruhaigusega patsienti rauavaeguse suhtes, vajaduse korral korrigeerige seda.

Praktiline soovitus

Mitteveritseva kriitilises seisundis patsiendi käsitlus

22. Mitteveritseval kriitilises seisundis patsiendil ärge kasutage värskelt külmutatud või tööstuslikult inaktiveeritud plasmat ringleva vere mahu täitmiseks.Tugev negatiivne soovitus, madal tõendatuse aste

Tugev soovitus mitte teha

Tõendusmaterjal koagulopaatiaga, kuid mitteveritseval kriitilises seisundis patsiendil värskelt külmutatud plasma (VKP) kasutamise kohta pärines neljast juhuslikustatud kontrolluuringust (71, 72, 73, 74) ning kohortuuringutest (39, 40, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82). Peale VKP kasutamise käsitleti uuringutes järgmisi spetsiifilisi patsiendirühmi: traumapatsiendid, eakad, kardiokirurgilised patsiendid, trauma ja/või operatsiooniga mitteseotud näidustusel intensiivravivajavad patsiendid. Lisaks vaadeldi ühes juhuslikustatud kontrolluuringus vaid allogeense vereloome tüvirakkude siirdamise patsiente.Tõendusmaterjal koagulopaatiaga, kuid mitteveritseval kriitilises seisundis patsiendil krüopretsipitaadi kasutamise kohta pärines viiest kohortuuringust (81, 82, 83, 84, 85). Peale krüopretsipitaadi kasutamise käsitleti uuringutes järgmisi spetsiifilisi patsiendirühmi: traumapatsiendid, kroonilise maksahaigusega patsiendid, kardiokirurgilised haiged.Tõendusmaterjal koagulopaatiaga, kuid mitteveritseval kriitilises seisundis patsiendil fibrinogeeni kontsentraadi kasutamise kohta pärines ühest metaanalüüsist (86).Uuringutulemusi tõlgendati selle kliinilise küsimuse kontekstis soovitud ja soovimatu mõju teguritest lähtudes. Arvestati uuringutes esinevaid nihkeid, tõendatuse kaudsust ja ebatäpsust. Lisakaalutlustel kaasati tõendusmaterjali hulka soovituste sõnastamiseks nii terapeutilist kui ka profülaktilist sekkumist käsitlevad artiklid. Varieeruvust lisasid ka eri haigustega kriitilises seisundis olevad patsiendirühmad, mistõttu ei olnud uuringutes vaadeldud sekkumistetulemite hästi võrreldavad. Kaasatud uuringute põhjal on koagulopaatiaga, kuid mitteveritseval kriitilises seisundis patsiendil VKP ülekanne seotud suurema riskiga tüsistuste (infektsioon, ARDS/ALI) tekkega. Mitmes uuringus mõõdeti hüübimisanalüüside korrigeerimist VKP manustamise järel ja leiti, et kuigi laboratoorsed analüüsid paranesid, siis seos veritsusriski vähenemisega puudus või ei olnud statistiliselt oluline. Mõju suremusnäitajate vähenemisele ei tulnud uuringute alusel samuti statistilisest oluliselt esile ning sõltus suuresti kliinilisest olukorrast ja patoloogiast.Töörühma hinnangul kasutatakse Eestis VKP-d kriitiliselt haigel patsiendil ringleva vere mahu täitmiseks, kuid sellele ei ole tõendusmaterjali alusel head põhjendust. Seega otsustas töörühm anda madala astme tõendusmaterjali põhjal tugeva soovituse mitte kasutada VKP-d ja tööstuslikult inaktiveeritud plasmat ringleva vere mahu täitmiseks mitteveritseva kriitilises seisundis patsiendi puhul. Samas tuleb arvestada, et selliste patsientide käsitlus on individuaalne ning lähtuda tuleb patoloogia olemusest ja kliinilisest kontekstist.

23. Koagulopaatiaga mitteveritseval kriitilises seisundis patsiendil ärge kasutage rutiinselt värskelt külmutatud või tööstuslikult inaktiveeritud plasmat, vaid lähtuge ravis koagulopaatia põhjusest.Tugev negatiivne soovitus, madal tõendatuse aste

Tugev soovitus mitte teha

Tõendusmaterjal koagulopaatiaga, kuid mitteveritseval kriitilises seisundis patsiendil värskelt külmutatud plasma (VKP) kasutamise kohta pärines neljast juhuslikustatud kontrolluuringust (71, 72, 73, 74) ning kohortuuringutest (39, 40, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82). Peale VKP kasutamise käsitleti uuringutes järgmisi spetsiifilisi patsiendirühmi: traumapatsiendid, eakad, kardiokirurgilised patsiendid, trauma ja/või operatsiooniga mitteseotud näidustusel intensiivravivajavad patsiendid. Lisaks vaadeldi ühes juhuslikustatud kontrolluuringus vaid allogeense vereloome tüvirakkude siirdamise patsiente.Tõendusmaterjal koagulopaatiaga, kuid mitteveritseval kriitilises seisundis patsiendil krüopretsipitaadi kasutamise kohta pärines viiest kohortuuringust (81, 82, 83, 84, 85). Peale krüopretsipitaadi kasutamise käsitleti uuringutes järgmisi spetsiifilisi patsiendirühmi: traumapatsiendid, kroonilise maksahaigusega patsiendid, kardiokirurgilised haiged.Tõendusmaterjal koagulopaatiaga, kuid mitteveritseval kriitilises seisundis patsiendil fibrinogeeni kontsentraadi kasutamise kohta pärines ühest metaanalüüsist (86).Uuringutulemusi tõlgendati selle kliinilise küsimuse kontekstis soovitud ja soovimatu mõju teguritest lähtudes. Arvestati uuringutes esinevaid nihkeid, tõendatuse kaudsust ja ebatäpsust. Lisakaalutlustel kaasati tõendusmaterjali hulka soovituste sõnastamiseks nii terapeutilist kui ka profülaktilist sekkumist käsitlevad artiklid. Varieeruvust lisasid ka eri haigustega kriitilises seisundis olevad patsiendirühmad, mistõttu ei olnud uuringutes vaadeldud sekkumistetulemite hästi võrreldavad. Kaasatud uuringute põhjal on koagulopaatiaga, kuid mitteveritseval kriitilises seisundis patsiendil VKP ülekanne seotud suurema riskiga tüsistuste (infektsioon, ARDS/ALI) tekkega. Mitmes uuringus mõõdeti hüübimisanalüüside korrigeerimist VKP manustamise järel ja leiti, et kuigi laboratoorsed analüüsid paranesid, siis seos veritsusriski vähenemisega puudus või ei olnud statistiliselt oluline. Mõju suremusnäitajate vähenemisele ei tulnud uuringute alusel samuti statistilisest oluliselt esile ning sõltus suuresti kliinilisest olukorrast ja patoloogiast.Töörühma hinnangul kasutatakse Eestis VKP-d kriitiliselt haigel patsiendil ringleva vere mahu täitmiseks, kuid sellele ei ole tõendusmaterjali alusel head põhjendust. Seega otsustas töörühm anda madala astme tõendusmaterjali põhjal tugeva soovituse mitte kasutada VKP-d ja tööstuslikult inaktiveeritud plasmat ringleva vere mahu täitmiseks mitteveritseva kriitilises seisundis patsiendi puhul. Samas tuleb arvestada, et selliste patsientide käsitlus on individuaalne ning lähtuda tuleb patoloogia olemusest ja kliinilisest kontekstist.

24. Koagulopaatiaga mitteveritseval kriitilises seisundis patsiendil, kellel veritsusrisk on suur või kes läheb suure veritsuse tekke tõenäosusega invasiivsele protseduurile või operatsioonile,kasutage värskelt külmutatud või tööstuslikult inaktiveeritud plasmat ja vajaduse korral trombotsüütide kontsentraati. Lähtuge järgmistest punktidest.- Väikese veritsusriskiga protseduuride ohutuks tegemiseks tagage järgmised hüübimisnäitajate väärtused: INR ≤ 2,0, trombotsüüdid > 20 × 109 / L. Femoraalarteri kaudu tehtavalprotseduuril tagage INR < 1,8 ning radiaalarteri kaudu tehtaval protseduuril INR < 2,2.- Keskmise veritsusriskiga protseduuride ohutuks tegemiseks tagage järgmised hüübimisnäitajate väärtused: INR < 1,5, trombotsüüdid > 50 × 109 / L.- Suure veritsusriskiga protseduuride ohutuks tegemiseks tagage järgmised hüübimisnäitajate väärtused: INR < 1,5, trombotsüüdid > 100 × 109 / L.Tugev positiivne soovitus, madal tõendatuse aste

Tugev soovitus teha

Tõendusmaterjal koagulopaatiaga, kuid mitteveritseval kriitilises seisundis patsiendil värskelt külmutatud plasma (VKP) kasutamise kohta pärines neljast juhuslikustatud kontrolluuringust (71, 72, 73, 74) ning kohortuuringutest (39, 40, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82). Peale VKP kasutamise käsitleti uuringutes järgmisi spetsiifilisi patsiendirühmi: traumapatsiendid, eakad, kardiokirurgilised patsiendid, trauma ja/või operatsiooniga mitteseotud näidustusel intensiivravivajavad patsiendid. Lisaks vaadeldi ühes juhuslikustatud kontrolluuringus vaid allogeense vereloome tüvirakkude siirdamise patsiente.Tõendusmaterjal koagulopaatiaga, kuid mitteveritseval kriitilises seisundis patsiendil krüopretsipitaadi kasutamise kohta pärines viiest kohortuuringust (81, 82, 83, 84, 85). Peale krüopretsipitaadi kasutamise käsitleti uuringutes järgmisi spetsiifilisi patsiendirühmi: traumapatsiendid, kroonilise maksahaigusega patsiendid, kardiokirurgilised haiged.Tõendusmaterjal koagulopaatiaga, kuid mitteveritseval kriitilises seisundis patsiendil fibrinogeeni kontsentraadi kasutamise kohta pärines ühest metaanalüüsist (86).Uuringutulemusi tõlgendati selle kliinilise küsimuse kontekstis soovitud ja soovimatu mõju teguritest lähtudes. Arvestati uuringutes esinevaid nihkeid, tõendatuse kaudsust ja ebatäpsust. Lisakaalutlustel kaasati tõendusmaterjali hulka soovituste sõnastamiseks nii terapeutilist kui ka profülaktilist sekkumist käsitlevad artiklid. Varieeruvust lisasid ka eri haigustega kriitilises seisundis olevad patsiendirühmad, mistõttu ei olnud uuringutes vaadeldud sekkumistetulemite hästi võrreldavad. Kaasatud uuringute põhjal on koagulopaatiaga, kuid mitteveritseval kriitilises seisundis patsiendil VKP ülekanne seotud suurema riskiga tüsistuste (infektsioon, ARDS/ALI) tekkega. Mitmes uuringus mõõdeti hüübimisanalüüside korrigeerimist VKP manustamise järel ja leiti, et kuigi laboratoorsed analüüsid paranesid, siis seos veritsusriski vähenemisega puudus või ei olnud statistiliselt oluline. Mõju suremusnäitajate vähenemisele ei tulnud uuringute alusel samuti statistilisest oluliselt esile ning sõltus suuresti kliinilisest olukorrast ja patoloogiast.Töörühma hinnangul kasutatakse Eestis VKP-d kriitiliselt haigel patsiendil ringleva vere mahu täitmiseks, kuid sellele ei ole tõendusmaterjali alusel head põhjendust. Seega otsustas töörühm anda madala astme tõendusmaterjali põhjal tugeva soovituse mitte kasutada VKP-d ja tööstuslikult inaktiveeritud plasmat ringleva vere mahu täitmiseks mitteveritseva kriitilises seisundis patsiendi puhul. Samas tuleb arvestada, et selliste patsientide käsitlus on individuaalne ning lähtuda tuleb patoloogia olemusest ja kliinilisest kontekstist.

25. Mitteveritseval kriitilises seisundis patsiendil, kelle fibrinogeenisisaldus on väike (< 1,0 g/L), kaaluge fibrinogeeni kontsentraadi või selle puudumisel krüopretsipitaadi kasutamist.Nõrk positiivne soovitus, madal tõendatuse aste

Tõendusmaterjal koagulopaatiaga, kuid mitteveritseval kriitilises seisundis patsiendil värskelt külmutatud plasma (VKP) kasutamise kohta pärines neljast randomiseeritud kontrollitud uuringust ( 71 72 73 74 ) ning kohortuuringutest ( 39 40 75 76 77 78 79 80 81 82 ). Peale VKP kasutamise käsitlesid erinevad uuringud lisaks järgmisi spetsiifilisi patsiendigruppe: traumapatsiendid, eakad, kardiokirurgilised patsiendid, traumaga mitteseotud ja/või operatsiooniga mitteseotud näidustusel intensiivravi vajavad patsiendid; lisaks võttis üks RCT vaatluse alla vaid allogeense vereloome tüvirakkude siirdamise patsiendid.Tõendusmaterjal koagulopaatiaga, kuid mitteveritseval kriitilises seisundis patsiendil krüopretsipitaadi kasutamise kohta pärines viiest kohortuuringust ( 81 82 83 84 85 ). Peale krüopretsipitaadi kasutamise käsitlesid erinevad uuringud lisaks järgmisi spetsiifilisi patsiendigruppe: traumapatsiendid, kroonilise maksahaigusega patsiendid, kardiokirurgilised haiged.Tõendusmaterjal koagulopaatiaga, kuid mitteveritseval kriitilises seisundis patsiendil fibrinogeeni kontsentraadi kasutamise kohta pärines ühest metaanalüüsist ( 86 ).Uuringute tulemusi interpreteeriti antud kliinilise küsimuse kontekstis vastavalt soovitud ja soovimatu mõju teguritele, võttes arvesse uuringutes esinevaid nihkeid, tõendatuse kaudsust ja ebatäpsust. Täiendavatel kaalutlustel kaasati tõendusmaterjali hulka soovituste sõnastamiseks nii terapeutilist kui profülaktilist sekkumist käsitlevad artiklid, varieeruvust lisasid ka erinevate haigusseisunditega kriitilises seisundis patsientide rühmad, mille tõttu ei olnud erinevate uuringute sekkumise tulemite mõõtmine omavahel hästi võrreldav.Kaasatud uuringute põhjal on kriitilises seisundis koagulopaatiaga, kuid mitteveritseval patsiendil VKP ülekanne seotud suurema riskiga tüsistuste (infektsioon, ARDS/ALI) tekkeks. Mitmed uuringud mõõtsid hüübimisanalüüside korrigeerimist VKP manustamise järel ning leiti, et kuigi laboratoorsed analüüsid paranesid, siis seos veritsusriski vähenemisega puudus või ei olnud statistiliselt oluline. Mõju suremusnäitajate vähenemisele ei tulnud uuringute alusel samuti statistilisest oluliselt esile ning sõltus suuresti kliinilisest situatsioonist ja patoloogiast. Töörühma hinnangul kasutatakse Eestis värskelt külmutatud plasmat kriitiliselt haigel patsiendil ringleva vere mahu täitmiseks, kuid sellele ei ole tõendusmaterjali alusel head põhjendust. Seega otsustas töörühm madala tõendatuse astmega tõendusmaterjali pealt anda tugeva soovituse VKP-d ja tööstuslikult inaktiveeritud plasmat ringleva vere mahu täitmiseks kriitilises seisundis mitteveritseval patsiendil mitte kasutada. Samas tuleb arvesse võtta, et kriitilises seisundis koagulopaatiaga mitteveritseva patsiendi käsitlus on individualiseeritud ja see peab lähtuma patoloogia olemusest ning kliinilisest kontekstist.

Kroonilise maksapuudulikkusega patsiendi käsitlus

27. Kroonilise maksapuudulikkusega mitteveritseval patsiendil ärge rutiinselt kasutage värskelt külmutatud ega tööstuslikult inaktiveeritud plasmat hüübimisanalüüside (sealhulgas aPTT,PT/INR) korrigeerimiseks.Tugev negatiivne soovitus, madal tõendatuse aste

Tugev soovitus mitte teha

Tõendusmaterjal kroonilise maksapuudulikkusega patsiendil VKP kasutamise kohta pärines kahest metaanalüüsist (87, 88), ühest juhuslikustatud kontrolluuringust (89), kümnest kohortuuringust (90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99) ning ühest juhtumikirjeldusest (100).Juhuslikustatud kontrolluuringute (87, 89) alusel võimaldavad tromboelastomeetrilised uuringud võrreldes standardsete hüübimisanalüüsidega vähendada ülekantud verekomponentide mahtu. Tromboelastomeetriliste uuringute rühmas puudus standardsete hüübimisanalüüside rühmaga võrreldes erinevus protseduurijärgse veritsuse esinemises. Uuringutulemused näitasid,et mitteveritseval kroonilise maksapuudulikkusega patsiendil ei korreleeru standardsete hüübimisanalüüside tulemused otseselt veritsusriskiga ja kroonilise stabiilse maksapuudulikkuse korral on hüübimissüsteem tasakaalustatud (87, 89).Kohortuuringutes (90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99) käsitleti kroonilise maksapuudulikkusega patsiendil koagulopaatia korrigeerimise vajadust enne invasiivseid protseduure, sealhulgas enne angiograafiat, vasaku vatsakese abiseadme (LVAD) implanteerimist ja väheinvasiivseid protseduure. Uuringute põhjal järeldati, et kroonilise maksapuudulikkusega patsientidel, kellele tehti koronarograafia, ei ennusta pikenenud PT-INR-i väärtus protseduuriga seotud verejooksu teket. Ühe uuringu (98) alusel ei viinud VKP profülaktiline ülekanne enne invasiivseid protseduure patsiendirühmal PT-INR-i väärtust soovitusliku tasemeni ning ei korreleerunud protseduuriga seotud veritsusriski ega verekomponentide ülekande vajadusega.Lisakaalutlustel lisati ägeda maksapuudulikkusega ning kroonilise maksapuudulikkuse ja ägeda verejooksuga patsientide seas tehtud uuringud, sest see patsiendirühm erineb käsitluse poolest teistest ägeda verejooksuga patsientidest. Ühes kohortuuringus (91) võrreldi VKP, PCC ja rFVIIa preparaatide kasutamist. Uuring näitas VKP manustamisega seotud hüpervoleemia riski, mison individuaalne verejooksu riskitegur maksatsirroosi ja portaalhüpertensioonigapatsientidel. Söögitoru veenilaiendite ägeda verejooksu korral kirjeldati portaalhüpertensiooni, VKP ülekandest tingitud hüpervoleemia ja verejooksuriski seoseid ka teises kohortuuringus (92). Kolmas uuring (99) näitas, et ägeda maksapuudulikkusega patsientidel, kel esinesid veritsustüsistused, olid need seotud hoopis sügavama hüpofibrinogeneemia ja trombotsütopeeniaga kui neil maksapuudulikkusega patsientidel, kel ei esinenud veritsustüsistusi.Töörühma hinnangul tuleb kroonilise maksapuudulikkusega patsiendi puhul hinnata veritsusriski hüübimisanalüüside põhjal (trombotsüütide arv ja funktsioonianalüüsid, APTT, PT/INR, fibrinogeen ja võimaluse korral tromboelastomeetrilised uuringud). On oluline märkida, et kroonilise maksapuudulikkusega patsiendi koagulopaatia ravimine on kompleksne ja sõltubpaljudest teguritest. Seetõttu otsustas töörühm anda madala astme tõendusmaterjalipõhjal tugevad soovitused. On tähtis rõhutada, et kroonilise maksapuudulikkusegamitteveritseva patsiendi käsitluses ei ole VKP kasutamine hüübimisanalüüside (sealhulgas APTT, PT/INR) rutiinseks korrigeerimiseks põhjendatud. Kroonilise maksapuudulikkusega mitteveritsevale patsiendile VKP ordineerimisel tuleb arvestada verekomponendi kasutamisest tulenevat võimalikku kahju, sealhulgas hüpervoleemia teket, rõhu tõusu portovenoosses süsteemis ja sellest tulenevat verejooksuriski söögitoru veenilaienditest. Veritsusriskiga seotud invasiivse protseduuri või kirurgilise sekkumise eel ja veritsuse korral tuleb ravis lähtudakoagulopaatia põhjustest. Veritsuse üldist käsitlust maksatsirroosiga patsiendil vaadake lisast 5.

28. Kroonilise maksapuudulikkusega mitteveritseval patsiendil korrigeerige veritsusriskiga seotud invasiivse protseduuri või kirurgilise sekkumise eel järgmist:- K-vitamiini vaeguse kahtluse korral (põhjustatud toitumisharjumustest, antibiootikumi kasutusest, kõhulahtisusest) selle defitsiiti, manustades K-vitamiini 10 mg veenisiseselt või suu kaudu kolme päeva jooksul;- hüpofibrinogeneemia korral (fibrinogeen < 1,0 g/L ja/ või tromboelastomeetrilise uuringu alusel hinnatuna) fibrinogeenisisaldust, manustades fibrinogeeni kontsentraati(25–50 mg kg kohta) või selle puudumisel krüopretsipitaati (4–6 ml kg kohta);- trombotsütopeenia korral (PLT ≤ 50 × 109 / L või vastavalt kõrgema riski protseduuride korral PLT ≤ 10 × 109 /Ltrombotsüütide sisaldust, manustades trombotsüütide kontsentraati.Tugev positiivne soovitus, madal tõendatuse aste

Tugev soovitus teha

Tõendusmaterjal kroonilise maksapuudulikkusega patsiendil VKP kasutamise kohta pärines kahest metaanalüüsist (87, 88), ühest juhuslikustatud kontrolluuringust (89), kümnest kohortuuringust (90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99) ning ühest juhtumikirjeldusest (100).Juhuslikustatud kontrolluuringute (87, 89) alusel võimaldavad tromboelastomeetrilised uuringud võrreldes standardsete hüübimisanalüüsidega vähendada ülekantud verekomponentide mahtu. Tromboelastomeetriliste uuringute rühmas puudus standardsete hüübimisanalüüside rühmaga võrreldes erinevus protseduurijärgse veritsuse esinemises. Uuringutulemused näitasid,et mitteveritseval kroonilise maksapuudulikkusega patsiendil ei korreleeru standardsete hüübimisanalüüside tulemused otseselt veritsusriskiga ja kroonilise stabiilse maksapuudulikkuse korral on hüübimissüsteem tasakaalustatud (87, 89).Kohortuuringutes (90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99) käsitleti kroonilise maksapuudulikkusega patsiendil koagulopaatia korrigeerimise vajadust enne invasiivseid protseduure, sealhulgas enne angiograafiat, vasaku vatsakese abiseadme (LVAD) implanteerimist ja väheinvasiivseid protseduure. Uuringute põhjal järeldati, et kroonilise maksapuudulikkusega patsientidel, kellele tehti koronarograafia, ei ennusta pikenenud PT-INR-i väärtus protseduuriga seotud verejooksu teket. Ühe uuringu (98) alusel ei viinud VKP profülaktiline ülekanne enne invasiivseid protseduure patsiendirühmal PT-INR-i väärtust soovitusliku tasemeni ning ei korreleerunud protseduuriga seotud veritsusriski ega verekomponentide ülekande vajadusega.Lisakaalutlustel lisati ägeda maksapuudulikkusega ning kroonilise maksapuudulikkuse ja ägeda verejooksuga patsientide seas tehtud uuringud, sest see patsiendirühm erineb käsitluse poolest teistest ägeda verejooksuga patsientidest. Ühes kohortuuringus (91) võrreldi VKP, PCC ja rFVIIa preparaatide kasutamist. Uuring näitas VKP manustamisega seotud hüpervoleemia riski, mison individuaalne verejooksu riskitegur maksatsirroosi ja portaalhüpertensioonigapatsientidel. Söögitoru veenilaiendite ägeda verejooksu korral kirjeldati portaalhüpertensiooni, VKP ülekandest tingitud hüpervoleemia ja verejooksuriski seoseid ka teises kohortuuringus (92). Kolmas uuring (99) näitas, et ägeda maksapuudulikkusega patsientidel, kel esinesid veritsustüsistused, olid need seotud hoopis sügavama hüpofibrinogeneemia ja trombotsütopeeniaga kui neil maksapuudulikkusega patsientidel, kel ei esinenud veritsustüsistusi.Töörühma hinnangul tuleb kroonilise maksapuudulikkusega patsiendi puhul hinnata veritsusriski hüübimisanalüüside põhjal (trombotsüütide arv ja funktsioonianalüüsid, APTT, PT/INR, fibrinogeen ja võimaluse korral tromboelastomeetrilised uuringud). On oluline märkida, et kroonilise maksapuudulikkusega patsiendi koagulopaatia ravimine on kompleksne ja sõltubpaljudest teguritest. Seetõttu otsustas töörühm anda madala astme tõendusmaterjalipõhjal tugevad soovitused. On tähtis rõhutada, et kroonilise maksapuudulikkusegamitteveritseva patsiendi käsitluses ei ole VKP kasutamine hüübimisanalüüside (sealhulgas APTT, PT/INR) rutiinseks korrigeerimiseks põhjendatud. Kroonilise maksapuudulikkusega mitteveritsevale patsiendile VKP ordineerimisel tuleb arvestada verekomponendi kasutamisest tulenevat võimalikku kahju, sealhulgas hüpervoleemia teket, rõhu tõusu portovenoosses süsteemis ja sellest tulenevat verejooksuriski söögitoru veenilaienditest. Veritsusriskiga seotud invasiivse protseduuri või kirurgilise sekkumise eel ja veritsuse korral tuleb ravis lähtudakoagulopaatia põhjustest. Veritsuse üldist käsitlust maksatsirroosiga patsiendil vaadake lisast 5.

29. Kroonilise maksapuudulikkusega patsiendil kasutage protseduuri või kirurgilise sekkumisega seotud verejooksu tekkel- fibrinogeeni defitsiidi korral fibrinogeeni kontsentraati (25–50 mg kg kohta) või selle puudumisel krüopretsipitaati (4–6 ml kg kohta);- trombotsütopeenia korral trombotsüütide kontsentraadi ülekannet;- süsteemset traneksaamhapet (20–25 mg/kg kohta) kasutage ainult hüperfibrinolüüsi korral;- kasutage vajadusel lisaks verejooksu peatamiseks protrombiini kompleksi kontsentraati (annustamine tootja juhiste järgi) ja jätkuva kontrollimatu verejooksu korralaktiveeritud rekombinantse VII faktori kontsentraati (rFVIIa 30–90 mcg/kg kohta).Nõrk positiivne soovitus, madal tõendatuse aste

Nõrk soovitus sekkumise poolt

Tõendusmaterjal kroonilise maksapuudulikkusega patsiendil VKP kasutamise kohta pärines kahest metaanalüüsist (87, 88), ühest juhuslikustatud kontrolluuringust (89), kümnest kohortuuringust (90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99) ning ühest juhtumikirjeldusest (100).Juhuslikustatud kontrolluuringute (87, 89) alusel võimaldavad tromboelastomeetrilised uuringud võrreldes standardsete hüübimisanalüüsidega vähendada ülekantud verekomponentide mahtu. Tromboelastomeetriliste uuringute rühmas puudus standardsete hüübimisanalüüside rühmaga võrreldes erinevus protseduurijärgse veritsuse esinemises. Uuringutulemused näitasid,et mitteveritseval kroonilise maksapuudulikkusega patsiendil ei korreleeru standardsete hüübimisanalüüside tulemused otseselt veritsusriskiga ja kroonilise stabiilse maksapuudulikkuse korral on hüübimissüsteem tasakaalustatud (87, 89).Kohortuuringutes (90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99) käsitleti kroonilise maksapuudulikkusega patsiendil koagulopaatia korrigeerimise vajadust enne invasiivseid protseduure, sealhulgas enne angiograafiat, vasaku vatsakese abiseadme (LVAD) implanteerimist ja väheinvasiivseid protseduure. Uuringute põhjal järeldati, et kroonilise maksapuudulikkusega patsientidel, kellele tehti koronarograafia, ei ennusta pikenenud PT-INR-i väärtus protseduuriga seotud verejooksu teket. Ühe uuringu (98) alusel ei viinud VKP profülaktiline ülekanne enne invasiivseid protseduure patsiendirühmal PT-INR-i väärtust soovitusliku tasemeni ning ei korreleerunud protseduuriga seotud veritsusriski ega verekomponentide ülekande vajadusega.Lisakaalutlustel lisati ägeda maksapuudulikkusega ning kroonilise maksapuudulikkuse ja ägeda verejooksuga patsientide seas tehtud uuringud, sest see patsiendirühm erineb käsitluse poolest teistest ägeda verejooksuga patsientidest. Ühes kohortuuringus (91) võrreldi VKP, PCC ja rFVIIa preparaatide kasutamist. Uuring näitas VKP manustamisega seotud hüpervoleemia riski, mison individuaalne verejooksu riskitegur maksatsirroosi ja portaalhüpertensioonigapatsientidel. Söögitoru veenilaiendite ägeda verejooksu korral kirjeldati portaalhüpertensiooni, VKP ülekandest tingitud hüpervoleemia ja verejooksuriski seoseid ka teises kohortuuringus (92). Kolmas uuring (99) näitas, et ägeda maksapuudulikkusega patsientidel, kel esinesid veritsustüsistused, olid need seotud hoopis sügavama hüpofibrinogeneemia ja trombotsütopeeniaga kui neil maksapuudulikkusega patsientidel, kel ei esinenud veritsustüsistusi.Töörühma hinnangul tuleb kroonilise maksapuudulikkusega patsiendi puhul hinnata veritsusriski hüübimisanalüüside põhjal (trombotsüütide arv ja funktsioonianalüüsid, APTT, PT/INR, fibrinogeen ja võimaluse korral tromboelastomeetrilised uuringud). On oluline märkida, et kroonilise maksapuudulikkusega patsiendi koagulopaatia ravimine on kompleksne ja sõltubpaljudest teguritest. Seetõttu otsustas töörühm anda madala astme tõendusmaterjalipõhjal tugevad soovitused. On tähtis rõhutada, et kroonilise maksapuudulikkusegamitteveritseva patsiendi käsitluses ei ole VKP kasutamine hüübimisanalüüside (sealhulgas APTT, PT/INR) rutiinseks korrigeerimiseks põhjendatud. Kroonilise maksapuudulikkusega mitteveritsevale patsiendile VKP ordineerimisel tuleb arvestada verekomponendi kasutamisest tulenevat võimalikku kahju, sealhulgas hüpervoleemia teket, rõhu tõusu portovenoosses süsteemis ja sellest tulenevat verejooksuriski söögitoru veenilaienditest. Veritsusriskiga seotud invasiivse protseduuri või kirurgilise sekkumise eel ja veritsuse korral tuleb ravis lähtudakoagulopaatia põhjustest. Veritsuse üldist käsitlust maksatsirroosiga patsiendil vaadake lisast 5.

26 Kroonilise maksapuudulikkusega patsiendil hinnake veritsusriski järgmiste vereanalüüsidega: trombotsüütide arv ja funktsioonianalüüsid, aPTT, PT/INR ja fibrinogeen ja võimaluse korral tehke tromboelastomeetrilisi uuringuid.

Praktiline soovitus

Põletustraumaga patsiendi käsitlus

30. Põletustraumaga mitteveritseval patsiendil ärge rutiinselt kasutage värskelt külmutatud ega tööstuslikult inaktiveeritud plasmat, vaid otsustage verekomponendi kasutamise üle juhtumipõhiselt, lähtudes patsiendi kliinilisest seisundist ja vereanalüüside tulemustest.Tugev negatiivne soovitus, väga madal tõendatuse aste

Tugev soovitus mitte teha

Tõendusmaterjal põletushaigetel VKP kasutamise kohta pärineb ühest juhuslikustatud kontrolluuringust (101), ühest Cochrane’i süstemaatilisest ülevaatest (102) ning 13 jälgimisuuringust (103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115).Uuringud (109, 110, 113) näitasid, et põletustraumaga patsiendil võimaldavad tromboelastomeetrilised uuringud vähendada transfusioonravi vajadust. Ühes uuringus (109) ei tulnud rühmade vahel välja erinevusi suremuses ega haiglas viibimise kestuses. Teisest uuringust (113) selgus, et ulatusliku põletustraumaga patsientidel, kes vajasid põletuspiirkonna kirurgilist käsitlust, suurenes vereülekannete vajadus olenevalt põletuse raskusastmest. Kolmandas uuringus (106) järeldati samuti, et põletustraumaga patsientidel oli suremus seda suurem, mida ulatuslikum oli põletuspind ja mida vanem oli patsient.Töörühma hinnangul tuleks hinnata põletustraumaga patsiendi koagulopaatia riski selliste parameetrite alusel nagu põletuspinna suurus, sügavus ja asukoht, tehtud infusioonravi maht, kirurgilise ravi vajadus ja infektsiooni olemasolu.Teha tuleks järgmised vereanalüüsid: hemogramm, APTT, PT, fibrinogeen ja tromboelastomeetrilised uuringud. Viimaseid (ravijuhendi ilmumisel kasutusel analüsaatorid ROTEM või QUANTRA) võib kasutada nii suure veritsusriski korral, enne veritsusriskiga seotud protseduuri või kirurgilist sekkumist kui ka veritsuse tekkimisel ravi planeerimiseks.Põletustraumaga ja koagulopaatia suure tekkeriskiga mitteveritseva patsiendi puhul on soovituslik rakendada eesmärgistatud ravi järgmiselt:1) hüübimisfaktorite defitsiidi korral (hinnatuna tromboelastomeetriliste uuringute ja APTT, PT alusel) manustada värskelt külmutatud või tööstuslikult inaktiveeritud plasmat (10–15 ml kg kohta);2) hüpofibrinogeneemia korral (fibrinogeen < 1,0 g/L ja/või hinnatuna tromboelastomeetriliste uuringute alusel) kasutada fibrinogeeni kontsentraati (25–50 mg kg kohta) või selle puudumisel krüopretsipitaati (4–6 ml kg kohta);3) trombotsütopeenia (PLT ≤ 50 × 109 / L) või suurema riskiga protseduuride korral trombotsütopeeniaga PLT ≤ 100 × 109 / L manustada trombotsüütide kontsentraati.Lisaks on põletustraumaga patsiendi puhul tähtis koagulopaatia seisukohast tagada järgmised vere füsioloogilised parameetrid: normotermia, normokaltseemia ning vere pH referentspiirides.Arvestades tõendusmaterjali ja vajadust VKP kasutamist optimeerida, otsustas töörühm anda tugeva soovituse mitte kasutada põletustraumaga patsiendil rutiinselt VKP-d ega tööstuslikult inaktiveeritud plasmat. Samas võib põletustrauma komplekssust arvestades siiski tekkida vajadus VKP järele.

Soliidtuumoriga patsiendi käsitlus

32. Soliidtuumoriga aneemilisel patsiendil (v.a elulõpuravil oleval patsiendil) vältige võimaluse korral aneemia ravimist erütrotsüütide suspensiooni ülekandega.Nõrk negatiivne soovitus, väga madal tõendatuse aste

Nõrk soovitus sekkumise vastu

Soliidtuumoriga aneemilisele patsiendile ERS-i ülekande tegemise kohta käiv tõendusmaterjal pärines kolmest uuringust. Ühes uuringus (116) leiti, et ERS-i saanutel oli haigus remissioonis lühemat aega. Teisest uuringust (117) selgus, et ERS-i saanutel oli haigusevaba elumus lühem, kuigi nende elumus oli üldiselt pikem kui ERS-i mittesaanutel. Vastukaaluks leiti võrreldavate uuringurühmadega uuringutes (116, 118), et suremuse risk oli suurem neil, kellele oli tehtud ERS-i ülekanne. Viimase kahe uuringu valim oli mitu korda suurem kui eelmainitud uuringus (117). Tõendusmaterjali arvestades leidis töörühm, et soliidtuumoriga aneemilise patsiendi ravis tuleks võimalusel vältida ERS-i ülekannet ja eelistada rauavaeguse korral veenisisest rauaravi.Töörühm ei näinud vajadust piirata ERS-i kasutamist elulõpuravi saaval patsiendil (eeldusel, et see parandab patsiendi seisundit), mis on kooskõlas palliatiivse ravi juhendi II osaga (4).Soliidtuumoriga trombotsütopeeniliste patsientide käsitluse kohta tõendusmaterjali ei leitud. Töörühm otsustas, et nende patsientide ravis võib lähtuda ravijuhendi teistest trombotsütopeeniat käsitlevatest soovitustest 9, 10, 13 ja 14.

31 Soliidtuumoriga aneemilise patsiendi ravis lähtuge aneemia põhjusest, rauavaeguse korral eelistage raua veenisisest manustamist.

Praktiline soovitus
33 Soliidtuumoriga trombotsütopeenilise patsiendi trombotsüütide kontsentraadi ülekande vajaduse hindamisel lähtuge ravijuhendi soovitustest 9, 10, 13 ja 14.

Praktiline soovitus

Patsiendi nõusolek verekomponentide kasutamise kohta

34 Võtke patsiendilt informeeritud (võimaluse korral kirjalik) nõusolek verekomponentide kasutamise kohta kas eraldi, osana hospitaliseerimise nõusolekust või dokumenteerige see patsiendi haigusloos.

Praktiline soovitus
35 Korduvate vereülekannete puhul võtke üks nõusolek verekomponentide kasutamise kohta.

Praktiline soovitus

Vereülekandest keelduvad patsiendid

36 Teavitage vereülekandest keelduvaid patsiente võimalikest terviseriskidest.

Praktiline soovitus
37 Paluge vereülekandest keelduval patsiendil täita kirjalik tahteavaldus.

Praktiline soovitus
38 Ka erakorralistel juhtudel arvestage vereülekannete puhul patsiendi eelnevat tahet, kui see on teada.

Praktiline soovitus

Vereülekande protseduuride kord

39 Nii statsionaarsele kui ka ambulatoorsele/päevaravi patsiendile vereülekannet tehes järgige sotsiaalministri määrust „Vereülekande tingimused ja kord“.

Praktiline soovitus

Sissejuhatus

Ravijuhendi koostamise vajadus

Ravijuhend on jätk 2022. aastal ravijuhendite nõukojas kinnitatud juhendile „Transfusioonravi juhend (I osa). Äge verejooks ja transfusioonravi; operatsioonile
eelnev patsiendi ambulatoorne ja perioperatiivne käsitlus“ ( 1 ). Kuivõrd ravijuhendi I osas ei räägitud mahupiirangu tõttu nende patsientide transfusioonravi
käsitlusest, kel on krooniline haigus või kes on intensiivravil muu seisundi kui ägeda verejooksu pärast, otsustati koostada jätkujuhend.
 
Varem on Eestis 2005. aastal ilmunud juhend „Inimverest valmistatud ravimpreparaatide kasutamise Eesti juhend“( 2 ), mille koostamise eesmärk oli anda esimene põhjalikum eestikeelne ülevaade verepreparaatide kasutamise nüüdisaegsetest põhimõtetest. Nimetatud juhendi keskmes on pigem ravimeetod, mitte haigusseisund. Arvestades, et mujal maailmas on hakatud järjest enam järgima patsiendi vere käsituse kontseptsiooni (ingl patient blood management), koostati kaks ravijuhendit, milles on lähtutud transfusioonravi kasutamisel eelkõige patsiendist ja tema haigusseisundist.
 
Patsiendi vere käsitus on nüüdisaegse transfusioloogia tõenduspõhine multidistsiplinaarne kontseptsioon, mille abil püütakse optimeerida vereülekannet vajava patsiendi ravi. Raviotsuse tegemisel asetatakse kesksele kohale patsient, kelle enda vere säästmine on kõige olulisem, ja kliinilist tulemust püütakse saavutada
ilma verekomponentide ebavajaliku ülekandeta.
 
Verekomponentide ülekannet saavatest patsientidest moodustavad väga suure osa kroonilise haigusega patsiendid. Ravijuhendi eesmärk on kirjeldada üldiseid juhte, millal ja millist verekomponentide ülekannet vajavad kroonilise haigusega ning kriitilises seisus ilma ägeda verejooksuta patsiendid. Juhendiga soovitakse rõhutada verekomponentide ülekande nõusoleku ja keeldumise dokumenteerimise olulisust.
 
Nüüdisaegne ravijuhend annab võimaluse hinnata transfusioonravi praktikat samadel alustel kogu riigis, seda analüüsida, vajaduse korral korrigeerida ja juhtida.

Ravijuhendi käsitlusala ja sihtrühm

Ravijuhendis kirjeldatakse kroonilise aneemia käsitlust ja transfusioonravi kroonilise haiguse korral (nt soliidtuumori, kroonilise neeru- ja maksapuudulikkuse, põletuse, pahaloomulise hematoloogilise kasvaja puhul). Samuti räägitakse juhendis nende patsientide käsitlusest, kes on sattunud ägeda haigestumise tõttu intensiivraviosakonda või mõnda teise aktiivraviosakonda ja vajavad transfusioonravi mõnel muul põhjusel kui äge verejooks. Ravijuhendis täpsustatakse ka verekomponentide ülekande nõusoleku ja keeldumise korda.
 
Ravijuhend on peamiselt mõeldud kasutamiseks anestesioloogia ja intensiivravi, kirurgia, sisehaiguste, hematoloogia ning peremeditsiini arstidele ja õdedele ning
haigla verepanga või -teenistuse töötajatele.
 
Ravijuhendis ei käsitleta järgmiseid teemasid:
· veredoonorlusega seotu;
· palliatiivse patsiendi ravi (vt palliatiivse ravi juhendite I ja II osa ( 3 4 ))
· rasedate transfusioonravi;
· laste, sh vastsündinute transfusioonravi;;
· ägeda verejooksu ja preoperatiivse patsiendi käsitlus (vt transfusioonravi juhendi I osa ( 1 )).
 
Ravijuhendi soovitustes lähtutakse tõenduspõhiste uuringute tulemustest ja kliinilisest praktikast. Ravijuhend ei asenda tervishoiutöötaja individuaalset vastutust teha õigeid raviotsuseid konkreetsest patsiendist lähtudes. Kõik soovitused ei pruugi kõikidele patsientidele sobida.

Ravijuhendi koostamine

Ravijuhendi koostamine

Ravijuhendi koostamise algatas 2021. aasta sügisel Eesti Transfusioonmeditsiini Selts. Teema võeti 2022. aastal tööplaani ning moodustati ravijuhendi töörühm ja sekretariaat (koosseisud on esitatud ravijuhendi alguses). Töörühma kaasati asjakohaste kutsealade esindajad. Ravijuhendite nõukoda (RJNK) kinnitas töörühma liikmete koosseisu 15. märtsil 2022.
 
RJNK kinnitas 30. juunil 2022 käsitlusala, mis sisaldas 13 PICO formaadis kliinilist küsimust ja nelja tervishoiukorralduslikku küsimust. Algsesse käsitlusalasse lisati veel üks kliiniline küsimus ja selle lõplik versioon kinnitati RJNK-s 13. septembril 2022.
 
Ravijuhendi käsitlusala, täisversioon, tõenduse kokkuvõtte (TõKo) ja soovituse kokkuvõtte (SoKo) tabelid, rakenduskava, koostajate huvide deklaratsioonide kokkuvõte ning koosolekute protokollid on kättesaadavad veebiaadressil www.ravijuhend.ee.
 
Ravijuhendi koostamisel lähtuti „Eesti ravijuhendite koostamise käsiraamatu“ (2020) põhimõtetest. Kliiniliste küsimuste arutamiseks ja soovituste sõnastamiseks,
tervishoiukorralduslikele küsimustele vastamiseks ning juhendi muude materjalide (lisad, rakenduskava) arutamiseks pidas töörühm kokku 11 täiskoosolekut ja ühe lühikoosoleku. Peale selle toimusid koosolekute vahel töörühma liikmetega veebiarutelud. Iga koosoleku alguses vaadati läbi töörühma ja sekretariaadi liikmete võimalike huvide konfliktide deklaratsioonid ning veenduti otsustajate kallutamatuses. Koosolek oli otsustusvõimeline, kui kohal oli vähemalt 3/4 töörühma liikmetest. Koosolekute otsused olid üksmeelsed.
 
Soovituste koostamisel arvestati peale teadusliku tõendusmaterjali tugevuse ka sekkumise kasu tervisele (sh potentsiaalse kasu ja kahju vahekorda), inimeste eelistusi ning väärtushinnanguid. Samuti võeti arvesse soovitusega kaasneda võivat inimeste ebavõrdsesse olukorda jätmist ning võimalusi ja ressursse soovitatava tegevuse rakendamiseks Eestis.
 
Ravijuhendiga koos antakse välja seitse lisamaterjali transfusioonravi olulistest aspektidest.
 
Enne ravijuhendi lõplikku kinnitamist retsenseerisid ravijuhendit välised eksperdid ja ravijuhend läbis avaliku tagasisideringi. Pärast kinnitamist uuendatakse ravijuhendit asjakohase teabe lisandumisel või viie aasta pärast.
 

Tõendusmaterjali otsimine ja hindamine

Ravijuhendi koostamiseks otsiti tõendusmaterjali „Eesti ravijuhendite koostamise käsiraamatu“ (2020) juhiste järgi. Esmalt otsiti transfusioonravi käsitlevaid tõenduspõhiseid ravijuhendeid. Leitud ravijuhendite kvaliteeti hinnati struktureeritud instrumendiga AGREE II. Igat ravijuhendit hindas teineteisest sõltumatult kaks sekretariaadi liiget, olulisi hinnangute lahknevusi ei esinenud.
 
Pärast AGREE II-ga hindamist kaasati transfusioonravi juhendi töösse kaks ravijuhendit:
 
1) Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) „Clinical Practice Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease“ (2012) ( 5 );
2) International Collaboration for Transfusion Medicine „Guidelines Guidance on Platelet Transfusion for Patients With Hypoproliferative Thrombocytopenia(2014) ( 6 ).
 
Lisaks kaasati ravijuhendi I osas AGREE II-ga hinnatud ravijuhendid:
 
1) The National Blood Authority. „Patient Blood Management Guidelines“ (2011)( 7 );
2) National Institute for Health and Care Excellence. „Blood transfusion“ (2015) ( 8 ).
 
Töösse kaasatud ravijuhendites vaadati läbi koostatava juhendi käsitlusalaga haakuvad soovitused, nende aluseks olnud teaduslik tõendusmaterjal ja muud soovituse suunda ning tugevust mõjutanud tegurid. Juhendis kasutati haakuvate kliiniliste küsimuste kohta koostatud otsingustrateegiaid.
 
Tõendusmaterjali kokkuvõtte koostamiseks tehti ka süstemaatilised otsingud andmebaasis PubMed (vt otsinguprotokollid). Kaasati süstemaatilisi ülevaateid, metaanalüüse ja üksikuuringuid, eelistades juhuslikustatud kontrollitud katseid (RCT), kuid arvestades tõendusmaterjali vähesust, kaasati ka madalama tõendatuse
astmega uuringuid. Ravijuhendi koostamisel kasutatud teadusartiklid on juhendi tekstis viidatud.
 
Iga kliinilise küsimuse kohta koostas sekretariaat tõendusmaterjali kokkuvõtte tabeli ja valmistas ette soovituse koostamise tabeli, kasutades veebipõhist tööriista
GRADEpro. Koos ravijuhendi töörühmaga arutati soovituse koostamiseks lisaks teaduslikule tõendusmaterjalile (sh huvipakkuva meetodi/tegevuse kasu-kahju tasakaal) läbi patsientide eelistused ja väärtushinnangud, meetodi või tegevuse vastuvõetavus, teostatavus ning ressursivajadus. Soovituse koostamise tabelile tuginedes sõnastas töörühm üksmeelselt soovituse. Iga antud soovituse põhjendus on kokkuvõtlikult kirjas juhendi tekstis soovituse järel. Mitmel juhul suurendati soovituse tugevust, pidades silmas GRADE-metoodika juhiseid.
 
Ravijuhendite soovituste aluseks oleva tõendusmaterjali kokkuvõtted ja soovituste koostamise tabelid on kättesaadavad veebiaadressil www.ravijuhend.ee.

Kasutatud kirjandus

1. Transfusioonravi juhend (I osa). Äge verejooks ja transfusioonravi; Operatsioonile eelnev patsiendi ambulatoorne ja perioperatiivne käsitlus. Tervisekassa; 2023.

2. Everaus H, Plahhova T Raadik A Kongo UK Rätsep I Ümarik T Punab M Tomberg K Lehepuu Ellam S Kullaste R. Inimverest valmistatud ravimpreparaatide kasutamise Eesti juhend. Eesti Arst; 2005.

3. Palliatiivse ravi juhend (I osa). Sümptomaatiline ravi. Eesti Haigekassa; 2020.

4. Palliatiivne ravi (II osa). Erakorraliste seisundite käsitlus, elulõpuravi ja palliatiivse ravi korraldus.. Eesti Haigekassa; 2021.

5. Group, Kidney,Disease:,Improving,Global,Outcomes,(KDIGO),Anemia,Work. KDIGO Clinical Practice Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease.. Kidney inter., Suppl; 2012.

6. Nahirniak S, Slichter SJ,Tanael S,Rebulla P. Guidance on Platelet Transfusion for Patients With Hypoproliferative Thrombocytopenia. Transfus Med Rev; 2015.

7. Authority, The,National,Blood. Patient Blood Management Guidelines. 2012.

8. Excellence, National,Institute,for,Health,and,Care. Transfusion. Blood transfusion. (NICE guideline 24.) . 2015.

9. Gordon M, Sinopoulou V,Iheozor-Ejiofor Z,jt. Interventions for treating iron deficiency anaemia in inflammatory bowel disease. Cochrane Database of Systematic Reviews ; 2021.

10. Aksan A, Işık H,Radeke HH jt.. Systematic review with network meta-analysis: comparative efficacy and tolerability of different intravenous iron formulations for the treatment of iron deficiency anaemia in patients with inflammatory bowel disease.. Aliment Pharmacol Ther; 2017.

11. Sciatti E, Nesti U,di Lenarda A. Indirect comparison between ferric carboxymaltose and oral iron replacement in heart failure with reduced ejection fraction: a network metaanalysis. Monaldi Arch Chest Dis; 2021.

12. Rognoni C, Venturini S,Meregaglia M,jt. Efficacy and Safety of Ferric Carboxymaltose and Other Formulations in Iron-Deficient Patients: A Systematic Review and Network Meta-analysis of Randomised Controlled Trials. Clin Drug Investig; 2016.

13. Abdulrehman J, Tang GH,Auerbach M,jt. The safety and efficacy of ferumoxytol in the treatment of iron deficiency: a systematic review and meta-analysis. Transfusion; 2019.

14. Tolkien Z, Stecher L,Mander AP,jt. Ferrous Sulfate Supplementation Causes Significant Gastrointestinal Side-Effects in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS ONE; 2015.

15. Selts, Eesti,Hematoloogide. Rauavaegusaneemia käsitlus. 2020.

16. Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu. Riigi Teataja; 2023.

17. Carson JL, Stanworth SJ,Roubinian N,et al. Transfusion thresholds and other strategies for guiding allogeneic red blood cell transfusion (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews; 2016.

18. Chatterjee S, Wetterslev J,Sharma A,et al. Association of Blood Transfusion With Increased Mortality in Myocardial Infarction. A Meta-analysis and Diversity-Adjusted Study Sequential Analysis. JAMA Intern Med; 2013.

19. Estcourt LJ, Malouf R,Trivella M,et al. Restrictive versus liberal red blood cell transfusion strategies for people with haematological malignancies treated with intensive chemotherapy or radiotherapy, or both, with or without haematopoietic stem cell support. Cochrane Database of Systematic Reviews ; 2017.

20. Ripolles Melchor J, Casans Frances R,Espinosa A,et al. Restrictive versus liberal transfusion strategy for red blood cell transfusion in critically ill patients and in patients with acute coronary syndrome: a systematic review, meta-analysis and trial sequential analysis. Minerva Anestesiol; 2016.

21. Wang Y, Shi X Du R et al. Impact of red blood cell transfusion on acute coronary syndrome: a meta-analysis. Intern Emerg Med; 2016.

22. Yao RQ, Ren C,Zhang ZC,et al. Is haemoglobin below 7.0 g/dL an optimal trigger for allogenic red blood cell transfusion in patients admitted to intensive care units? A meta-analysis and systematic review. BMJ Open; 2010.

23. Hamm RF, Perelman S,Wang EY,et al. Single versus multiple-unit transfusion in hemodynamically stable postpartum anemia: a pragmatic randomized, controlled trial. American Journal of Obstetrics and Gynecology; 2020.

24. Chantepie SP, Mear JB,Parienti JJ et al. Blood transfusion in hematologic intensive care unit. Transfusion; 2016.

25. Berger MD, Gerber B,Arn K,et al. Significant reduction of red blood cell transfusion requirements by changing from a double-unit to a single-unit transfusion policy in patients receiving intensive chemotherapy or stem cell transplantation. Haematologica; 2012.

26. Bowman Z, Fei N,Ahn J,et al. Single versus double-unit transfusion: Safety and efficacy for patients with hematologic malignancies. European Journal of Haematology; 2019.

27. Covello TPC, Quinn JG,Kumar-Misir A,et al. Assessing the efficacy of a single-unit red blood cell transfusion policy at a multisite transfusion service using a computerized retrospective audit. ISBT Science Series; 2016.

28. Norfolk, D. Handbook of Transfusion Medicine (5th edn). The Stationery Office; 2013.

29. Estcourt LJ, Desborough MJR,Hopewell S,Doree C,Stanworth SJ.. Comparison of different platelet transfusion thresholds prior to insertion of central lines in patients with thrombocytopenia. Cochrane Database of Systematic Reviews; 2015.

30. Estcourt LJ, Stanworth S,Doree C,Trivella M,Hopewell S,Blanco P,Murphy MF.. Different doses of prophylactic platelet transfusion for preventing bleeding in people with haematological disorders after myelosuppressive chemotherapy or stem cell transplantation.. Cochrane Database of Systematic Reviews; 2015.

31. Triulzi, DJ Assmann SF et al. The impact of platelet transfusion characteristics on posttransfusion platelet increments and clinical bleeding in patients with hypoproliferative thrombocytopenia. Blood; 2012.

32. Kaufman RM, Asmmann SF. et al.. Transfusion-related adverse events in the Platelet Dose study: PLT Transfusion Adverse Events. Transfusion; 2015.

33. Hess JR, Trachtenberg FL. et al. Clinical and laboratory correlates of platelet alloimmunization and refractoriness in the PLADO trial. Vox Sanguinis; 2016.

34. Sawant RB, Marathe AN. Pooled platelet product using the Acrodose plus system: Evaluation of feasibility, safety and efficacy. Transfusion and Apheresis Science; 2013.

35. Liker M, Bojanić I et al. Platelet transfusion practice and related transfusion reactions in a large teaching hospital. Transfusion Clinique et Biologique; 2022.

36. Mertes PM, Tacquard C et al. Hypersensitivity transfusion reactions to platelet concentrate: a retrospective analysis of the French hemovigilance network. Transfusion; 2020.

37. Mowla SJ, Kracalik IT et al. A Comparison of Transfusion-Related Adverse Reactions Among Apheresis Platelets, Whole Blood-Derived Platelets, and Platelets Subjected to Pathogen Reduction Technology as Reported to the National Healthcare Safety Network Hemovigilance Module. Transfusion Medicine Reviews; 2021.

38. Heddle NM, Arnold DM et al. Comparing the efficacy and safety of apheresis and whole bloodderived platelet transfusions: a systematic review. Transfusion; 2008.

39. Bochicchio GV, Napolitano L,Joshi M,Bochicchio K,Shih D,Meyer W,Scalea TM. Blood product transfusion and ventilator-associated pneumonia in trauma patients. Surg Infect (Larchmt); 2008.

40. Bochicchio GV, Napolitano L,Joshi M,Bochicchio K,Meyer W,Scalea TM. Outcome analysis of blood product transfusion in trauma patients: a prospective, risk-adjusted study. World J Surg; 2008.

41. Khan H, Belsher J,Yilmaz M,Afessa B,Winters JL,Moore SB,Hubmayr RD,Gajic O. Fresh-frozen plasma and platelet transfusions are associated with development of acute lung injury in critically ill medical patients. Chest.. Chest; 2007.

42. Wu S, Chen Q,Pan J,Zhou A. Platelet transfusion and mortality in patients with sepsis-induced thrombocytopenia: A propensity score matching analysis. Vox Sang; 2022.

43. Zhou W, Fan C,He S,Chen Y,Xie C. Impact of Platelet Transfusion Thresholds on Outcomes of Patients With Sepsis: Analysis of the MIMIC-IV Database. Shock; 2022.

44. He S, Fan C,Ma J,Tang C,Chen Y. Platelet Transfusion in Patients With Sepsis and Thrombocytopenia: A Propensity Score-Matched Analysis Using a Large ICU Database. Front Med (Lausanne); 2022.

45. Ning S, Liu Y,Barty R,Cook R,Rochwerg B,Iorio A,Warkentin TE,Heddle NM,Arnold DM. The association between platelet transfusions and mortality in patients with critical illness. Transfusion; 2019.

46. Stanworth SJ, Walsh TS,Prescott RJ,Lee RJ,Watson DM,Wyncoll DL. Thrombocytopenia and platelet transfusion in UK critical care: a multicenter observational study. Transfusion; 2013.

47. Arnold DM, Crowther MA,Cook RJ,Sigouin C,Heddle NM,Molnar L,Cook DJ. Utilization of platelet transfusions in the intensive care unit: indications, transfusion triggers, and platelet count responses. Transfusion; 2006.

48. Salman SS, Fernández Pérez ER,Stubbs JR,Gajic O. The practice of platelet transfusion in the intensive care unit. J Intensive Care Med; 2007.

49. Warner MA, Chandran A,Frank RD,Kor DJ. Prophylactic Platelet Transfusions for Critically Ill Patients With Thrombocytopenia: A Single-Institution Propensity-Matched Cohort Study. Anesth Analg; 2019.

50. Marchetti C, De Felice F,Palaia I,et al. Erythropoiesis-stimulating agents in gynecological malignancies: A study-level meta-analysis. Crit Rev Oncol Hematol; 2016.

51. Li X, Yan Z,Kong D,et al. Erythropoiesis-stimulating agents in the management of cancer patients with anemia: A meta-analysis. Chin J Cancer Res; 2014.

52. Grant MD, Piper M,Bohlius J,et al. AHRQ Comparative Effectiveness Reviews:Epoetin and Darbepoetin for Managing Anemia in Patients Undergoing Cancer Treatment: Comparative Effectiveness Update. AHRQ Publication; 2012.

53. Ohashi Y, Uemura Y,Fujisaka Y,et al. Meta-analysis of epoetin beta and darbepoetin alfa treatment for chemotherapy-induced anemia and mortality: Individual patient data from Japanese randomized, placebo-controlled trials. Cancer Sci; 2013.

54. Tonia T, Mettler A,Robert N,et al. Erythropoietin or darbepoetin for patients with cancer. Cochrane Database Syst Rev; 2012.

55. Vansteenkiste J, Glaspy J,Henry D,et al. Benefits and risks of using erythropoiesis-stimulating agents (ESAs) in lung cancer patients: Study-level and patient-level meta-analyses. Lung Cancer; 2012.

56. Tomlinson D, Robinson PD,Oberoi S,et al. Pharmacologic interventions for fatigue in cancer and transplantation: A meta-analysis. Curr Oncol; 2018.

57. Bohlius J, Tonia T,Nuesch E,et al. Effects of erythropoiesis-stimulating agents on fatigue- and anaemia-related symptoms in cancer patients: Systematic review and meta-analyses of published and unpublished data. Br J Cancer; 2014.

58. Gao S, Ma JJ,Lu C. Venous thromboembolism risk and erythropoiesis-stimulating agents for the treatment of cancer-associated anemia: A meta-analysis. Tumour Biol; 2014.

59. Zhan P, Wang Q,Qian Q,et al. Risk of venous thromboembolism with the erythropoiesis-stimulating agents (ESAs) for the treatment of cancer-associated anemia: A meta-analysis of randomized control trials. Linchuang Zhongliuxue Zazhi; 2012.

60. Aapro M, Moebus V,Nitz U,et al. Safety and efficacy outcomes with erythropoiesis-stimulating agents in patients with breast cancer: A meta-analysis. Ann Oncol; 2015.

61. Yuqiu Ye, Hongyong Liu,Yanbing Chen,Yunqiang Zhang,Shaomin Li,Wentao Hu,Rongqian Yang,Zhesi Zhang,Linsheng Lv,Xun Liu. Hemoglobin targets for the anemia in patients with dialysis-dependent chronic kidney disease: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Renal Failure; 2018.

62. Vinhas J, Barreto C,Assunção J,Parreira L,Vaz A. Treatment of Anaemia with Erythropoiesis-Stimulating Agents in Patients with Chronic Kidney Disease Does Not Lower Mortality and May Increase Cardiovascular Risk: A Meta-Analysis. Nephron Clin Pract; 2012.

63. Koulouridis I, Alfayez M,Trikalinos TA,Balk EM,Jaber BL.. Dose of erythropoiesis-stimulating agents and adverse outcomes in CKD: a metaregression analysis. . Am J Kidney Dis; 2013.

64. Palmer SC, Saglimbene V,Craig JC,Navaneethan SD,Strippoli GFM. Darbepoetin for the anaemia of chronic kidney disease (Review). 2014.

65. Palmer SC, Saglimbene V,Mavridis D,Salanti G,Craig JC,Tonelli M,Wiebe N,Strippoli GFM. Erythropoiesis-stimulating agents for anaemia in adults with chronic kidney disease: a network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews; 2014.

66. David Collister, Paul Komenda,Brett Hiebert,Ravindi Gunasekara,Yang Xu,Fredrick Eng,Blake Lerner,Kerry Macdonald,Claudio Rigatto,Navdeep Tangri. The Effect of Erythropoietin-Stimulating Agents on Health-Related Quality of Life in Anemia of Chronic Kidney Disease: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med; 2016.

67. Guedes M, Guetter CR,Erbano LHO,et al.. Physical health-related quality of life at higher achieved hemoglobin levels among chronic kidney disease patients: a systematic review and meta-analysis.. BMC Nephrol; 2020.

68. Cody JD, Hodson EM. Recombinant human erythropoietin versus placebo or no treatment for the anaemia of chronic kidney disease in people not requiring dialysis (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2016; 2016.

69. Bruce Spinowitz, Roberto Pecoits-Filho,Wolfgang C. Winkelmayer,Pablo E. Pergola,Samuel Rochette,Philippe Thompson-Leduc,Patrick Lefebvre,Gigi Shafai,Ana Bozas,Myrlene Sanon & Holly B. Krasa. Economic and quality of life burden of anemia on patients with CKD on dialysis: a systematic review. Journal of Medical Economics; 2019.

70. Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus. Tervisekassa; 2023.

71. Matsumoto M, Kawa K,Uemura M,Kato S,Ishizashi H,Isonishi A et al. Prophylactic fresh frozen plasma may prevent development of hepatic VOD after stem cell transplantation via ADAMTS13- mediated restoration of von Willebrand factor plasma levels. 2007.

72. Müller MC, Arbous MS,et al.. Transfusion of fresh-frozen plasma in critically ill patients with a coagulopathy before invasive procedures: a randomized clinical trial. Transfusion; 2015.

73. Noddeland H, Tollofsrud S,Svennevig J,Bentsen G,Brosstad F,Solheim B. Universal solvent/detergent-treated fresh frozen plasma (Uniplas--rationale and clinical properties. 2002.

74. Trimble AS, Osborn JJ,Kerth WJ,Gerbode F. The prophylactic use of fresh frozen plasma after extracoporeal circulation. 1964.

75. Inaba K, Branco BC,Rhee P,Blackbourne LH,Holcomb JB,Teixeira PGR,et al.. Impact of plasma transfusion in trauma patients who do not require massive transfusion.. 2010.

76. Khan H, Belsher J,Yilmaz M,Afessa B,Winters JL,Moore SB,et al.. Fresh-frozen plasma and platelet transfusions are associated with development of acute lung injury in critically ill medical patients.. 2007.

77. Dara SI, Rana R,Afessa B,Moore SB and Gajic O. Fresh frozen plasma transfusion in critically ill medical patients with coagulopathy. 2005.

78. Sarani B, Dunkman WJ,Dean L,Sonnad S,Rohrbach JI and Gracias VH. Transfusion of fresh frozen plasma in critically ill surgical patients is associated with an increased risk of infection. 2008.

79. Spinella PC, Perkins JG,Grathwohl KW,Beekley AC,Niles SE,McLaughlin DF,et al.. Effect of plasma and red blood cell transfusions on survival in patients with combat related traumatic injuries.. 2008.

80. Doussau A, Perez P,Puntous M,Calderon J,Jeanne M,Germain C et al.. Fresh-frozen plasma transfusion did not reduce 30-day mortality in patients undergoing cardiopulmonary bypass cardiac surgery with excessive bleeding: the PLASMACARD multicenter cohort study. 2014.

81. Walsh TS, Stanworth SJ,Prescott RJ,Lee RJ,Watson DM,Wyncoll D et al. Prevalence, management, and outcomes of critically ill patients with prothrombin time prolongation in United Kingdom intensive care units.. 2010.

82. Stanworth SJ, Walsh TS,Prescott RJ,Lee RJ,Watson DM,Wyncoll D. A national study of plasma use in critical care: Clinical indications, dose and effect on prothrombin time. 2011.

83. Budnick IM, Davis JPE,Sundararaghavan A,Konkol SB,Lau CE,Alsobrooks JP,Stotts MJ,Intagliata NM,Lisman T,Northup PG. Transfusion with Cryoprecipitate for Very Low Fibrinogen Levels Does Not Affect Bleeding or Survival in Critically Ill Cirrhosis Patients. 2021.

84. Lee SH, Lee SM,Kim CS,Cho HS,Lee J-H,Lee CH et al. Fibrinogen recovery and changes in fibrinbased clot firmness after cryoprecipitate administration in patients undergoing aortic surgery involving deep hypothermic circulatory arrest. 2014.

85. Holcomb JB, Fox EE Zhang X White N Wade CE Cotton BA et al. Cryoprecipitate use in the PROMMTT study. 2013.

86. Wikkelsø A, Lunde J,Johansen M,Stensballe J,Wetterslev J,Møller AM et al. Fibrinogen concentrate in bleeding patients. 2013.

87. Shenoy A, Louissaint J,Shannon C,Tapper EB,Lok AS. Viscoelastic Testing Prior to Non-surgical Procedures Reduces Blood Product Use Without Increasing Bleeding Risk in Cirrhosis. Dig Dis Sci; 2022.

88. Yang L, Stanworth S,Hopewell S,Doree C,Murphy M. Is fresh-frozen plasma clinically effective? An update of a systematic review of randomized controlled trials. Transfusion; 2012.

89. Vuyyuru SK, Singh AD,Gamanagatti SR,Rout G,Gunjan D,Shalimar. A Randomized Control Trial of Thromboelastography‑Guided Transfusion in Cirrhosis for High‑Risk Invasive Liver‑Related Procedures. Dig Dis Sci; 2020.

90. Grant JK, Ebner B,Vincent L,Maning J,Olorunfemi O,Olarte NI,Colombo R,Munagala M,Chaparro S. Assessing in-hospital cardiovascular, thrombotic and bleeding outcomes in patients with chronic liver disease undergoing left ventricular assist device implantation. Thromb Res; 2021.

91. Kwon JO, MacLaren R. Comparison of Fresh-Frozen Plasma, Four-Factor Prothrombin Complex Concentrates, and Recombinant Factor VIIa to Facilitate Procedures in Critically Ill Patients with Coagulopathy from Liver Disease: A Retrospective Cohort Study. Pharmacotherapy; 2016.

92. Mohanty A, Kapuria D,Canakis A,Lin H,Amat MJ,Rangel Paniz G,Placone NT,Thomasson R,Roy H,Chak E,Baffy G,Curry MP,Laine L,Rustagi T. Fresh frozen plasma transfusion in acute variceal haemorrhage: Results from a multicentre cohort study. Liver Int; 2021.

93. Pillarisetti J, Patel P,Duthuluru S,Roberts J,Chen W,Genton R,et al. Cardiac catheterization in patients with end-stage liver disease: safety and outcomes. Catheter Cardiovasc Interv; 2011.

94. Rassi AB, d'Amico EA,Tripodi A,da Rocha TRF,Migita BY,Ferreira CM,Carrilho FJ,Farias AQ. Fresh frozen plasma transfusion in patients with cirrhosis and coagulopathy: Effect on conventional coagulation tests and thrombomodulin-modified thrombin generation. J Hepatol; 2020.

95. Sharma M, Yong C,Majure D,Zellner C,Roberts JP,Bass NM,et al. Safety of cardiac catheterization in patients with end-stage liver disease awaiting liver transplantation. Am J Cardiol; 2009.

96. Townsend JC, Heard R Powers ER Reuben A. Usefulness of international normalized ratio to predict bleeding complications in patients with end-stage liver disease who undergo cardiac catheterization. Am J Cardiol; 2012.

97. Vaitkus PT, Dickens C,McGrath MK. Low bleeding risk from cardiac catheterization in patients with advanced liver disease. Catheter Cardiovasc Interv; 2005.

98. von Meijenfeldt FA, van den Boom BP,Adelmeijer J,Roberts LN,Lisman T,Bernal W. Prophylactic fresh frozen plasma and platelet transfusion have a prothrombotic effect in patients with liver disease. J Thromb Haemost; 2021.

99. Warrillow S, Fisher C,Tibballs H,Bailey M,McArthur C,Lawson-Smith P,Prasad B,Anstey M,Venkatesh B,Dashwood G,Walsham J,Holt A,Wiersema U,Gattas D,Zoeller M,Garcia Alvarez M,Bellomo R. Coagulation abnormalities, bleeding, thrombosis, and management of patients with acute liver failure in Australia and New Zealand. J Gastroenterol Hepatol; 2020.

100. Cahill CM, Blumberg N,Refaai MA. Transfusion-Associated Circulatory Overload as a Result of Plasma Transfusion to Correct International Normalized Ratio Before an Invasive Procedure: A Case Report. A A Pract; 2018.

101. O'Mara MS, Slater H,Goldfarb IW,Caushaj PF. A prospective, randomized evaluation of intra-abdominal pressures with crystalloid and colloid resuscitation in burn patients. J Trauma; 2005.

102. Lewis SR, Pritchard MW,Evans DJ,Butler AR,Alderson P,Smith AF,Roberts I. Colloids versus crystalloids for fluid resuscitation in critically ill people. Cochrane Database Syst Rev; 2018.

103. Du GB, Slater H,Goldfarb IW. Influences of different resuscitation regimens on acute early weight gain in extensively burned patients. Burns; 1991.

104. Cullen JJ, Murray DJ,Kealey GP. Changes in coagulation factors in patients with burns during acute blood loss. J Burn Care Rehabil; 1989.

105. Jones LM, Deluga N,Bhatti P,Scrape SR,Bailey JK,Coffey RA. TRALI following fresh frozen plasma resuscitation from burn shock. Burns; 2017.

106. Lu RP, Lin FC,Ortiz-Pujols SM,Adams SD,Whinna HC,Cairns BA,et al. Blood utilization in patients with burn injury and association with clinical outcomes (CME). Transfusion; 2013.

107. Koljonen V, Tuimala J,Haglund C,et al. The Use of Blood Products in Adult Patients with Burns. Scandinavian Journal of Surgery; 2016.

108. Niemi T, Svartling N,Syrjälä M,Asko-Seljavaara S,Rosenberg P. Haemostatic disturbances in burned patients during early excision and skin grafting. Blood Coagul Fibrinolysis; 1998.

109. Sahli SD, Pedrazzi N,Braun J,Spahn DR,Kaserer A,Plock JA. Effect of a factor-based coagulation management on blood product use after major burn injury: A retrospective cohort study. Burns; 2021.

110. Schaden E, Kimberger O,Kraincuk P,Baron DM,Metnitz PG,Kozek-Langenecker S. Perioperative treatment algorithm for bleeding burn patients reduces allogeneic blood product requirements. Br J Anaesth; 2012.

111. Tejiram S, Brummel-Ziedins KE,Orfeo T,Mete M,Desale S,Hamilton BN,Moffatt LT,Mann KG,Tracy RP,Shupp JW. In-depth analysis of clotting dynamics in burn patients. J Surg Res; 2016.

112. Zhao XD, Dang W,He ZJ,Zhang X,Yan BG,Yao YM.. [Clinical study of plasma substitute (Gelofusion) on fluid resuscitation in patients with burned shock]. Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. Chinese.. 2003.

113. Welling H, Ostrowski SR,Stensballe J,Vestergaard MR,Partoft S,White J,Johansson PI. Management of bleeding in major burn surgery. Burns; 2019.

114. Wu G, Zhuang M,Fan X,Hong X,Wang K,Wang H,Chen Z,Sun Y,Xia Z. Blood transfusions in severe burn patients: Epidemiology and predictive factors. Burns; 2016.

115. Arek J Wiktor, Heather Carmichael Elizabeth B Weber Patrick Duffy Anne L Lambert Wagner. Safety and Efficacy of Early Fresh Frozen Plasma Administration in Burn Resuscitation. Journal of Burn Care & Research; 2020.

116. Petrelli F, Ghidini M,Ghidini A,Sgroi G,Vavassori I,Petrò D,Cabiddu M,Aiolfi A,Bonitta G,Zaniboni A,Rausa E.. Red blood cell transfusions and the survival in patients with cancer undergoing curative surgery: a systematic review and meta-analysis.. Surg Today; 2021.

117. Hallet J, Tsang M,Cheng ES,Habashi R,Kulyk I,Hanna SS,Coburn NG,Lin Y,Law CH,Karanicolas PJ.. The Impact of Perioperative Red Blood Cell Transfusions on Long-Term Outcomes after Hepatectomy for Colorectal Liver Metastases.. Ann Surg Oncol; 2015.

118. Qiu L, Wang DR,Zhang XY,Gao S,Li XX,Sun GP,Lu XB.. Impact of perioperative blood transfusion on immune function and prognosis in colorectal cancer patients. . Transfus Apher Sci; 2016.

119. Võlaõigusseadus. Riigi Teataja; 2023.

120. Vereülekande tingimused ja kord. Riigi Teataja; 2019.

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded